Blinde fluer

Blinde fluer (eller blind-fluer) er en lidt misvisende betegnelse, der bruges om klæger. Navnet stammer fra deres tendens til at blive siddende, selvom man prøver at vifte dem væk eller klaske dem. Dette gælder især, når de æder – dvs. indtager nektar eller suger blod af værter som f.eks. mennesker. Betegnelsen “blinde fluer” er misvisende, fordi klæger … Læs mere

Regnklæger

Forekomst: Regnklæger findes især i områder med vand, hvor der er fugtig jord som f.eks. marskland. I Danmark forekommer de kun i sommerhalvåret. De ses især i dagtimerne på varme og fugtige dage. Føde: Den voksne regnklæg lever af plantenektar, mens larverne er rovdyr, der lever af små organismer og endda kan være kannibalske . Den … Læs mere

Okseklæger og hesteklæger

Forekomst: I Danmark forekommer okseklæger og hesteklæger kun i sommerhalvåret, mens de i andre lande kan være til stede hele året. De fleste steder i Europa ses okseklægen mest i maj og juni, mens hesteklægen er mest almindelig i perioden juni – august. Klægerne er kun aktive i dagtimerne og stort set kun på varme, … Læs mere

Klæger

Forekomst: Der findes 37 klægarter i Danmark. Fælles for dem alle er, at de kun er aktive i sommerhalvåret. De ses stort set kun i dagtimerne på varme og solrige dage.  Føde: Alle voksne klæger ernærer sig af nektar og plantesafter, men hunnerne drikker blod af værter for at kunne udvikle æg. Blodet suges som udgangspunkt … Læs mere