Møl i tøj – Bekæmpelse i praksis

Klædemølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af tøjmøl: Når man finder møl i tøj, er det normalt en af følgende to mølarter: Klædemøl Pelsmøl Disse møl kaldes også tøjmøl. I nogle tilfælde kan tøj dog også angribes af frømøl og i meget sjældne tilfælde af klistermøl. Tøjmøllenes tilstedeværelse afsløres normalt af følgende tegn: Gennemhullet tøj eller tøj … Læs mere

Klistermøl – Bekæmpelse i praksis

Klædemølfælder, melmølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af klistermøl: Fakta om klistermøl Forekomst: Selvom klistermøl tidligere var et stort problem i de danske hjem og virksomheder, er de i dag sjældne. Føde: Klistermøl er næsten altædende. De kan ernære sig af materialer, som andre møl ikke æder; eksempler herpå kan være strå i ståtage, svampevækster … Læs mere

Møls livscyklus

Klædemølfælder, melmølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af møl: Livscyklussens 4 etaper De fleste møl har en livscyklus, som kan opdeles i 4 etaper: Voksent møl Æg Larve Puppe Du finder en mere detaljeret gennemgang af denne cyklus nedenfor.     OBS: Denne artikel handler kun om husmøl (dvs. klædemøl, pelsmøl, frømøl og tofarvede møl) … Læs mere

Mølæg – Fakta om møllenes æg

Klædemølfælder, melmølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af møl: Hvad er mølæg? Mølæg er ekstremt små og kun knap synlige med det blotte øje – og når man tror, at man har set et mølæg, er det i langt de fleste tilfælde møllarvernes ekskrementer, der er tale om.    OBS: Denne artikel omhandler udelukkende … Læs mere

Sprays mod møl

I Danmark er det ikke muligt at købe særligt effektive sprays mod møl i håndkøb. De effektive sprays der findes, er forbeholdt professionelle skadedyrsbekæmpere, som er uddannede i brugen af dem. Herudover findes der en række “all-round” insektmidler, som er beregnede til at dræbe mange forskellige insekter. Vi anbefaler dog ikke, at man bruger disse insektmidler … Læs mere

Pelsmøl – Guide i bekæmpelse

Mølposerne og klædemølfælden (den er – på trods af sit navn – også egnet til pelsmøl) nedenfor anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af pelsmøl: Fakta om pelsmøl Forekomst: Pelsmøl (Tinea pellionella) er sammen med klædemøl de to mest almindelige skadedyrsmøl i Danmark. Føde: Det er pelsmøllarverne, der er de egentlige skadedyr. De lever af især pels, hår, fjer … Læs mere

Tøjmøl – Identificering og bekæmpelse

Klædemølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af tøjmøl: Hvad er tøjmøl? Tøjmøl er en fællesbetegnelse for alle møl, der angriber tøj og tekstiler. Denne gruppe adskiller sig fra fødevaremøllene, der primært angriber fødevarer. I Danmark begrænser tøjmøllene sig til klædemøllene og pelsmøllene, der med rette kan kaldes de “ægte tøjmøl”, og i mindre omfang også frømøllene, som både … Læs mere

Møl – Temaforside

Klædemølfælder, melmølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af møl: Fakta om møl Møl er en gruppe af insekter, der er tæt beslægtede med sommerfugle. Selvom der findes mere end 160.000 forskellige mølarter i verden, er det kun en meget lille del af disse, der trives i vores hjem og betragtes som skadedyr. I dette tema kan … Læs mere

Klædemøl – Guide i bekæmpelse

Klædemølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af klædemøl: Fakta om klædemøl Forekomst: Klædemøl (Tineola bisselliella) er sammen med pelsmøl de mest almindelige skadedyrsmøl i Danmark. De stammer oprindeligt fra varmere lande, men har været her siden 1700-tallet. Føde: Det er klædemøllarverne, der er de egentlige skadedyr. De lever af animalske produkter såsom uld, … Læs mere

Mølarter

Klædemølfælder, melmølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af møl: Fakta om mølarterne Det estimeres, at der findes omkring 160.000 mølarter i verden. I Danmark er antallet omkring 900, hvis man fraregner visse arter af småsommerfugle. Ud af disse arter er der imidlertid kun ca. 15 arter, der betragtes som egentlige skadedyr og heraf er … Læs mere