Blinde fluer

Blinde fluer (eller blind-fluer) er en lidt misvisende betegnelse, der bruges om klæger. Navnet stammer fra deres tendens til at […]

Regnklæger

Forekomst: Regnklæger findes især i områder med vand, hvor der er fugtig jord som f.eks. marskland. I Danmark forekommer de […]

Okseklæger og hesteklæger

Forekomst: I Danmark forekommer okseklæger og hesteklæger kun i sommerhalvåret, mens de i andre lande kan være til stede hele […]

Klæger

Forekomst: Der findes 37 klægarter i Danmark. Fælles for dem alle er, at de kun er aktive i sommerhalvåret. De […]