Lus hos hunde og katte (hundelus og kattelus)

Der findes to lusearter, der lever på hunde, men kun én der lever på katte.

  • Hundepelslus
  • Hundelus
  • Kattelus

Hunde og katte får meget oftere lopper end lus. Når de får lus, er der som regel tale om individer med et svækket immunforsvar – som f.eks. gamle eller syge hunde og katte.

Hvis et kæledyr har meget ringe og uhygiejniske levevilkår, kan dette også medføre luseangreb. Dette gælder også vildtlevede hunde og katte. Hvis din hund eller kat har lus, bør du få den undersøgt at en dyrlæge for at finde den underliggende årsag til lusenes tilstedeværelse.

 

Behandling af lus hos hunde og katte

Hvis din hund eller kat har lus, bør du få den tilset hos en dyrlæge, fordi der meget vel kan være en underliggende årsag til lusenes tilstedeværelse.

I alvorlige tilfælde kan behandling med antibiotika og kløestillende medicin være nødvendig, men oftest er behandling med et loppemiddel nok til at nedslå det eksisterende luseangreb. Man skal blot sikre, at det loppemiddel man vælger, også er virksomt mod lus.

Fordi hunde og katte har langt større problemer med lopper end lus, har producenterne af pelsplejemidler meget mere fokus på lopperne end lusene.

Selvom der efterhånden findes en del loppemidler, der også lover beskyttelse mod lus, er Frontline® erfaringsmæssigt det bedste middel mod lus. Alle produkterne fra Frontline® beskytter mod lus, lopper og flåter.

 

Lusemiddel til hunde

Vi anbefaler Frontline Combo® til bekæmpelse af lus på hunde (bemærk at der er forskellige produkter til hunde i forskellige størrelser): 

Vi anbefaler disse produkter til behandling og forebyggelse af lus hos hunde

 

Lusemiddel til katte

Vi anbefaler Frontline Combo® til bekæmpelse af lus på katte (bemærk at den ene pakning indeholder 6 pipetter, mens den anden kun indeholder 3): 

Vi anbefaler disse produkter til behandling og forebyggelse af lus hos katte 

 

Lusemiddel til hvalpe og killinger

Frontline Vet Spray® kan både anvendes til voksne katte og hunde, og er samtidig det foretrukne valg til killinger og hvalpe, der kan behandles allerede fra de 2 dage gamle (de må først behandles med de øvrige produkter fra de er 8 uger gamle):

Vi anbefaler Frontline Vet Spray® til hvalpe og killinger

 

Om de tre lusearter

Lus har hidtil været opdelt i to grupper:

  • De blodsugende lus (Anoplura)
  • De bidende lus (Mallophaga)

I de senere år har nogle forskere foreslået, at man opdeler lusene på anden vis, så der i alt er fire undergrupper (Anoplura, Rhynchophthirina, Ischnocera og Amblycera) – men disse kommer vi ikke nærmere ind på i denne artikel.

Hunde kan angribes af to lusearter, men katte kun angribes af én. I det følgende gennemgår vi de enkelte lusearter.

Hundepelslus

Hundepelslus (Trichodectes canis) er en bidende luseart, der findes på hunde og vilde hunde over hele verden. Lusen er mellemvært for bændelormearten Dipylidium caninum. Hundepelslus forårsager kun alvorlig hudirritation ved kraftige angreb. De forekommer normalt ikke hos kennel-opdrættede hunde eller familiehunde, medmindre deres levevilkår er meget ringe.

Hundepelslus er bidende lus, der lever på hunde

 

Hundelus

Hundelus (Linognathus setosus) er en blodsugende luseart, der af og til er at finde på hunde samt vilde hunde. Den forekommer mest hos langhårede hunderacer. Ligesom hundepelslus medfører hundelus kun alvorlig hudirritation ved kraftige angreb. På samme måde forekommer de kun på kennel-opdrættede hunde og familiehunde, hvis deres levevilkår er dårlige.

Hundelus er blodsugende lus, der især lever på langhårede hunde

 

Kattepelslus

Kattepelslus (Felicola subrostratus) kaldes også blot kattelus og er en bidende luseart, der udelukkende lever på katte. Lusene optræder ofte i store antal på gamle eller syge katte. De findes også på nogle vildkatte. Når katte angribes af kattepelslus, opdager man ikke altid lusenes tilstedeværelse, da katten ikke nødvendigvis udviser symptomer.

Kattelus er bidende lus, der kun sætter sig på katte

 

Hvordan opdager man lusene?

Det mest almindelige tegn på lus hos hunde og katte er kløe, der opstår pludseligt. Herudover kan der forekomme sår i huden som følge af kraftig kløe. Der kan desuden optræde skæl i pelsen og nogle dyr sveder også mere, hvilket kan gøre pelsen fedtet.

De fleste katte har få eller ingen symptomer, men ved kraftige luseangreb, kan kløen være voldsom og evt. medføre sår i huden.

Dette gælder også hunde, men hvor der hos kattene kun er én luseart, findes der to hos hundene: hundepelslus og hundelus. Hundepelslusen er mere almindeligt forekommende end hundelusen. Man kan som udgangspunkt ikke skelne de to arter fra hinanden med det blotte øje, men hundelus bliver op til 2,5 mm lange og er dermed større end hundepelslus, der kun bliver op til 1,7 mm lange. Hos begge arter findes der også nymfer, som er forstadier til de voksne lus

 

Kan lusene overføres til mennesker?

Lus der lever på kæledyr, kan ikke smitte til mennesker. Omvendt kan menneskets lus heller ikke smitte kæledyr. Dette skyldes, at lus er artsspecifikke – dvs. at den enkelte luseart udelukkende lever på én dyreart.

Derfor kan hundenes lus heller ikke smitte katte, ligesom kattenes lus ikke kan smitte hunde.