Behandling af lus (hovedlus)

Behandling af lus handler om at fjerne lusene samt deres æg fra håret og hovedbunden. Dette gøres bedst på én af følgende måder:

 • Behandling med et lusemiddel
 • Lusekæmning med lusebalsam

I modsætning til hvad mange tror, behøver man ikke vaske eller fryse sengetøj, ligesom man heller ikke behøver at gøre ekstra rent i hjemmet.

OBS: Denne artikel omhandler udelukkende behandling af hovedlus, som i Danmark er den mest almindeligt forekommende luseart (de to andre lusearter der lever på mennesket, er fladlus og kropslus).

 

Hvordan behandler man lus?

Hovedlus behandles bedst på én af følgende måder:

 • Behandling med lusemiddel (se vejledning nedenfor)
 • Lusekæmning med lusebalsam (se vejledning nedenfor)

OBS: Du skal tage stilling til hvilken af de to metoder, du vil anvende. Nedenfor finder du vejledninger i behandling med de to metoder.

Fordelen ved lusemiddel er, at det er meget effektivt og nemt at anvende.

Fordelen ved lusekæmning med balsam er, at det er effektivt og naturligt. Ulempen er, at kæmning er tidskrævende, hvilket især kan være et problem hos børn, som ikke altid har tålmodighed nok under kæmningen.

 

Behandling med lusemiddel

Hovedlus behandles bedst med lusemiddel, fordi det er nemmere og mere effektivt end lusekæmning med balsam.

Vi anbefaler de produkter, der ses nedenfor:

Vi anbefaler lusemidlet Hedrin, fordi det erfaringsmæssigt er effektivt og fordi lusene ikke kan udvikle resistens overfor det. Hedrin optages ikke af huden og kan derfor bruges på børn ned til 6 mdr. såvel som gravide og ammende kvinder.

 

Lusebehandling med Hedrin foregår således:

 1. Første behandling (læs og følg instruktionen der følger med produktet)
 2. Kæmning (døde æg og tomme æggeskaller fjernes med en tættekam)
 3. Anden behandling (gentag behandlingen med Hedrin efter 7 dage)
 4. Kæmning: Fjern eventuelle æggeskaller igen

Vær opmærksom på, at man kun bør behandle indvider med levende lus. Man bør med andre ord ikke behandle personer, som ikke har levende lus i håret, fordi det er nytteløst.

Hvis man finder æg, men ingen levende lus, er der normalt tale om døde æg, hvilket er resultatet af en succesfuld behandling. Man bør dog fortsat kontrollere håret for levende lus i de følgende uger.

 

Lusekæmning med balsam

Man kan kæmme håret med balsam for at fjerne lus. Metoden kaldes også ”vådkæmning” og virker, fordi balsammen gør håret lettere at kæmme samtidig med at lusene bliver mindre mobile.

Nogle mennesker foretrækker lusekæmning med balsam, fordi det er en 100% naturlig måde at behandle lus på. Til kæmning med balsam anbefaler vi produkterne nedenfor:

Vi anbefaler lusekammene fra Bug Buster i kombination med lusebalsammen ovenfor, fordi deres effektivtet er videnskabeligt bevist

Hvis man vil kæmme håret med balsam, er det dog fortsat vigtigt, at man bruger en lusekam, da en almindelig kams tænder ikke sidder tæt nok til at fange lusene og deres æg.

En britisk undersøgelse fra 2005 viste at vådkæmning er en teknik, der virker i praksis. I undersøgelsen sammenlignede man lusekammene fra Bug Buster (som ses i boksen ovenfor) med en række førende lusemidler og kunne konstatere, at lusekæmningen var mere effektiv end behandlingen med lusemidlerne. 

Dette er en af årsagerne til, at vi også anbefaler lusekæmning med balsam til behandling af hovedlus.

 

Fejlbehandling

Et af de største problemer ved lusebehandling er, at det foregår i hjemmet og derfor ikke altid er lige effektivt. Hermed menes, at behandlingen i nogle tilfælde er utilstrækkelig. I de følgende kan du læse om de mulige årsager til fejlbehandling ved brug af hhv. lusemiddel eller lusekæmning og balsam.

 

Lusemiddel

Ved brug af lusemiddel fejler behandlingen ofte, fordi lusemidlets brugsvejledning ikke følges. I praksis skyldes dette ofte, at:

 • behandlingen er for kortvarig
 • der ikke bruges tilstrækkeligt lusemiddel (forkert dosering)
 • der kommes for meget vand i håret (hvilket fortynder lusemidlet)
 • der ikke kontrolleres for lus efter behandlingen
 • der ikke genbehandles
 • man gensmittes (læs mere herom nedenfor)

I nogle tilfælde kan mislykket behandling også skyldes resistens; dvs. at lusene er blevet modstandsdygtige overfor det lusemiddel, der anvendes. I disse tilfælde skal man skifte lusemiddel ved næste behandling.

Bemærk dog at der i dag findes en række lusemidler, som lus ikke kan udvikle resistens overfor. Dette gælder bl.a. Hedrin og Linicin.

 

Lusekam og balsam

Ved brug af lusekam og balsam kan behandlingen fejle, fordi:

 • der anvendes en almindelig kam (og ikke en lusekam)
 • der anvendes en lusekam af ringe kvalitet
 • håret ikke kæmmes grundigt nok
 • håret er for langt og tykt, så det er vanskeligt at anvende lusekammen
 • der ikke kontrolleres for lus efter behandlingen
 • der ikke genbehandles
 • man gensmittes (læs mere herom nedenfor)

Hvis ikke man kan få bugt med lusene vha. lusekæmning og balsam, bør man bruge lusemiddel.

 

Gensmitte

Hvis man har gennemgået en lusebehandling og har haft succes med at fjerne alle lus, er der alligevel altid en vis risiko for, at man igen bliver smittet med lus i de følgende uger. Dette kaldes gensmitte og er et vigtig element i behandlingen.

 • Øget risiko: Der er en stor risiko for gensmitte, så længe man omgås smittede personer. I praksis kan dette f.eks. være et barn, der går i børnehave og leger med andre børn, der har lus.
 • Store lus: Hvis der forekommer store lus i håret få dage efter en ellers vellykket behandling, er dette et tegn på, at man er blevet smittet igen.
 • Kontrol: I perioden efter behandling bør man kontrollere håret regelmæssigt for lus, da der er risiko for fejlbehandling såvel som gensmitte.
 • Kommunikation: Man bør altid give andre (relevante) personer i omgangskredsen besked om lus, da man herved begrænser risikoen for gensmitte. Hvis du f.eks. finder lus på dit barn, bør du give skolen, daginstitutionen og andre forældre besked. Herved øges sandsynligheden for at alle smittede børn bliver behandlet samtidig. På denne måde løses problemet med lus hurtigere og risikoen for gensmitte mindskes.

Hvis man har børn, kan man med fordel lave en aftale med de andre forældre i børnenes omgangskreds om, at alle undersøger deres børn for lus på de samme dage. Dette kan f.eks. være den første dag efter årets skoleferier el.lign.

At undgå gensmitte hos børn handler i høj grad om en koordineret indsats fra forældrenes side.

 

Alternative lusebehandlinger

Der findes en række gamle husråd og alternative former for lusebehandling, som bl.a. inkluderer brug af vaseline, æteriske olier, olivenolie, eddike, sprit m.fl.

Disse behandlingsmuligheder frarådes, da deres virkning ikke er dokumenteret, men også fordi flere af dem kan være skadelige for helbredet.

Du kan læse mere om denne type lusebehandlinger i vores artikel om lusekure.

 

Er der en sæson for lus?

Hovedlus har højsæson i perioden september – november, hvilket falder sammen med loppernes højsæson (man kender ikke forklaringen på dette fænomen).

Herudover er deres forekomst også større umiddelbart efter ferier, hvilket muligvis kan skyldes, at man lærer nye mennesker at kende i ferierne samt at man er mindre opmærksom på lus hos børn, når de ikke gør i skole eller dagsinstitution.

 

Hvornår bør man opsøge læge?

Hvis du har lus, eller har mistanke om samme, kan du enten købe et lusemiddel eller gå til lægen for at få kontrolleret dine symptomer. I langt de fleste tilfælde kan man dog nøjes med at købe et lusemiddel og følge instruktionerne på emballagen. Man kan også rådføre sig på apoteket, hvis man er i tvivl om anvendelse el.lign.

Opsøg læge hvis, du:         

 • har kraftig nattekløe, der ikke forsvinder af sig selv efter er par dage
 • ser levende lus eller nye æg efter behandling med lusemiddel
 • får bivirkninger efter at have brugt et lusemiddel
 • har tegn på hudinfektion, såsom:
  • tiltagende smerte, hævelse, varmefølelse, rødme eller ømhed
  • rødlige mærker eller streger, der stråler ud fra det ramte område
  • afløbende pus
  • feber uden en umiddelbar årsag

Hvis du har en fornemmelse af, at der fortsat er lus til stede, selvom behandlingen har været succesfuld og der ikke er flere lus eller æg at finde, bør du også tale med din læge.

 

Anbefalede produkter

Følgende produkter anbefales til behandling af lus: