Livscyklussen hos lus

Der findes 3 arter af lus, som lever på mennesker:

  • Hovedlus
  • Kropslus
  • Fladlus

Fordi hovedlus og fladlus er meget nært beslægtede, har vi valgt at samle beskrivelsen af deres livscyklus i ét afsnit. Fladlusenes livscyklus har sit eget seperate afsnit.

Lus har en livscyklus, der består af 3 stadier: æg, nymfe og voksen

Lusenes livscyklus er opdelt i 3 stadier: Æg, nymfe og voksen. Nymfestadiet er opdelt i 3 understadier. Illustrationen ovenfor viser tager udgangspunkt i kropslus, men hovedlus har samme cyklus.

 

Bemærk at både hovedlus, kropslus og fladlus skal indtage blod i alle stadier (undtagen æggestadiet) for at overleve og fortsætte deres udvikling. Alle voksne lus kan leve i op til 30 dage.

 

Hovedlus og kropslus

Man mener, at kropslusen udviklede sig fra hovedlusen, da mennesket begyndte at gå med tøj. Derfor er de to arter, så nært beslægtede. Deres livscyklus er næsten identisk og forløber således:

  • Æggestadiet: Hovedlusen lægger sine æg i hovedhår, hvor kropslusen lægger sine æg i tøjsømme. En hunlus lægger 3 – 7 æg pr. døgn. Efter 6 – 11 døgn udklækkes æggene (11 døgn hos hovedlus og 6 – 9 døgn hos kropslus).
  • Nymfestadiet: Efter udklækkelse skal nymferne indtage blod fra deres vært inden for 24 timer. Hvis ikke dette lykkes, dør de. Nymfestadiet består af tre understadier, som samlet varer 6 døgn hos hovedlus og 10 – 12 døgn hos kropslus.
  • Voksenstadiet: De voksne lus ernærer sig udelukkende af menneskeblod og kan leve i op til 40 dage.  Hannerne og hunnerne parrer sig, hvorefter hunnerne lægger æg og derved fuldender livscyklussen.

Hovedlus og fladlus kan udvikle sig fra æg til voksne lus på 15 – 23 dage. Deres samlede livsforløb kan være op til 63 dage.

Læs evt. mere om hovedlus her og kropslus her.

 

Fladlus

Fladlus adskiller sig fra hovedlus og kropslus på flere måder; de er mindre, har mere runde kroppe og lever primært i kønsbehåring. Deres livscyklus forløber således:

  • Æggestadiet: Den voksne hunfladlus lægger ca. 3 æg pr. dag. Hun lægger æggene i den stride behåring omkring kønsdelene, men i nogle tilfælde også i anden strid kropsbehåring som f.eks. skæg eller øjenvipper. Æggene udklækkes efter 6 – 10 dage.
  • Nymfestadiet: Efter udklækkelsen følger tre nymfestadier med en samlet varighed på 27 – 33 dage. Det første nymfestadie varer 5 – 6 dage, det andet 9 – 10 dage og det tredje 13 – 17 dage. Nymfestadierne slutter, når voksenstadiet begynder.
  • Voksenstadiet: Voksne fladlus lever normalt i mellem 15 og 25 dage, men kan leve i helt op til 30 dage. Deres ernæring består udelukkende af menneskeblod. De indtager blod 4 – 5 gange i døgnet. Hannerne og hunnerne parrer sig, hvorefter hunnerne lægger æg og derved fuldender cyklussen.

En fladlus udvikler sig fra æg til voksen på 33 – 43 dage. Voksne fladlus kan leve i op til 30 dage, så det samlede livsforløb kan vare op til ca. 55 dage.

Læs evt. mere om fladlus her.