Møl – Temaforside

Klædemølfældermelmølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af møl:

Fakta om møl

Møl er en gruppe af insekter, der er tæt beslægtede med sommerfugle. Selvom der findes mere end 160.000 forskellige mølarter i verden, er det kun en meget lille del af disse, der trives i vores hjem og betragtes som skadedyr.

I dette tema kan du læse om bekæmpelse og forebyggelse af mølangreb, ligesom du kan lære at identificere de enkelte mølarter. Du finder en oversigt over alle vores artikler om møl her.

 

Hvilke møl er du angrebet af?

Hvis du er angrebet af møl – og har fundet et voksent møl – kan du forsøge at identificere arten vha. billederne nedenfor. Klik på billedet for at læse mere om den enkelte art.

Hvis ikke du kan identificere mølarten vha. billederne ovenfor, kan du med fordel anvende skemaet herunder.

 

Oversigt over møllenes karakteristika

Mølart Billede Længde i cm Vingefang i cm Forekomst Føde Karakteristika Bekæmpelse Forebyggelse
Klædemøl Klædemøl er har gyldne vinger med hår på kanterne 0,5 – 0,9 0,9 – 1,6 Hyppig Organiske tekstiler* og evt. også kunststoffer eller plantetekstiler Lyssky – tendens til at løbe fremfor at flyve Rengøring af tekstiler Korrekt opbevaring af tekstiler
Pelsmøl Pelsmøl har 3 sorte pletter på hver vinge, som dog ikke altid er lige synlige 0,5 – 0,7 1,2- 1,7 Hyppig Organiske tekstiler* og tørre fødevarer** Lyssky – tendens til at løbe fremfor at flyve Rengøring af tekstiler + deres opbevaringssteder Rengøring af levesteder + korrekt opbevaring af tekstiler og fødevarer
Frømøl Frømøl kan nære sig af mange forskellige organiske materialer, men er meget afhængige fugtighed 0,8 – 1,5 1,6 – 2,6 Almindelig Organiske tekstiler*, plantematerialer og visse animalske materialer Tiltrækkes af lys Rengøring af levesteder + rengøring af tekstiler + evt. kassering af fødevarer Reducering af fugtige områder i hjemmet
Tofarvet frømøl Tofarvede frømøl skader især tørre fødevarer 0,8 – 1,0 1,6 – 2,0 Almindelig Tørre fødevarer** og plantematerialer Tiltrækkes af lys Rengøring af levesteder + kassering af fødevarer Rengøring af levesteder + korrekt opbevaring af fødevarer

*Med organiske tekstiler menes alle tekstiler, der stammer fra dyr såsom uld, pels, fjer, hår, dun, silke, læder mv. Vær dog opmærksom på at kunststof og plantematerialer (som f.eks. bomuld) også kan angribes, hvis det f.eks. er urent eller sammenblandet med organiske materialer.

**Med tørre fødevarer menes især vegetabilske tørvarer, som man ofte opbevarer i køkkenskabe såsom morgenmadsprodukter, gryn, frø, krydderier, mel, bulgur osv., men også andre produkter som f.eks. tobak, te, pulverkaffe, tørmælk m.fl. kan angribes.

Vær opmærksom på at vi ovenfor kun har medtaget de 4 mest almindelige mølarter. Du finder en mere komplet oversigt med 12 forskellige mølarter her.

 

Hvad er møl?

Møl tilhører natsværmerne (også kaldet natsommerfuglene), som er en underorden til sommerfuglene. Der findes mere end 160.000 forskellige mølarter i verden.

De største forskelle på sommerfugle og møl er:

  • Taksonomi: Sommerfuglene er en monofyletisk (taksonomisk) gruppe, hvilket møllene ikke er. Dette betyder, at alle sommerfugle er efterkommere af den samme stamform, hvilket ikke er tilfældet med møllene, som derimod er stammer fra flere familier af natsværmere.
  • Anatomi: Selvom der ikke er nogle klart definerede forskelle på sommerfugle og møl, findes der en tommelfingerregel, som næsten altid holder stik: sommerfugle har tynde følehorn med små kugler for enderne; møl mangler disse kugler.

 

Hvilke møl er skadedyr?

Der findes som nævnt over 160.000 forskellige mølarter i verden Det er imidlertid kun en meget lille del af disse møl, der trives i vores hjem og betragtes som egentlige skadedyr.

I Danmark dejer det sig om ca. 15 arter, hvoraf kun 4 er almindeligt forekommende. Disse møl kan opdeles i to grupper:

  1. Møl der infesterer tekstiler
  2. Møl der infesterer fødevarer

Denne opdeling er dog på ingen måde altomfattende, da nogle mølarter både infesterer tekstiler og fødevarer. Hertil kommer, at f.eks. frømøl og klistermøl også kan infestere plantematerialer og visse animalske materialer.

 

Erhvervs- og miljøskader

Nogle mølarter udgør væsentligt større problemer i erhvervs- og miljømæssige sammenhænge end i private boliger.

I Danmark er dette f.eks. melmøl – hvis larver især trives i mel – der f.eks. kan volde skader på produktionen i møllerier, bagerier, fødevarelagre og andre steder hvor større mængder mel og kornprodukter opbevares.

I udlandet (og i begrænset omfang også Danmark) er der flere forskellige mølarter, der angriber afgrøder, skove, plantager o.lign., hvilket ligeledes kan medføre store skader på produktionen.

 

Larverne er skadevolderne

De fleste voksne møl æder intet – de har normalt ikke engang munddele. De voksne møl der indtager næring, indtager normalt nektar.

De egentlige skadedyr er derimod møllenes larver, som æder de materialer, de kan fordøje. De fleste mølarters larver lever af en afgrænset gruppe af fødeemner; som f.eks. klædemøl, der lever af organiske tekstiler, eller tofarvede frømøl, der lever af tørre fødevarer. Nogle møl kan dog ernære sig af fødeemner inden for flere kategorier, og enkelte arter er endda (næsten) altædende.

 

Skadernes omfang

Omfanget af larvernes skader afhænger naturligvis af antallet af larver samt deres art.

Hvis man f.eks. blot har fået én tofarvet frømøllarve ind i sit hjem i en pose gryn, kan man nøjes med at kassere posen. Hvis man derimod ser møl, der flyver rundt i køkkenet og finder larver samt pupper bag køkkenskabet, skal man gå hårdere til værks.

Hvad angår tøjmøl er der også forskellige scenarier; hvis man finder én aflagt bluse med enkelte huller i, er problemet normalt begrænset og kan afhjælpes ved en grundig rengøring og korrekt opbevaring af tøj/tekstiler. Hvis man derimod finder flere tøjstykker med huller i, bør man gå hårdere til værks.

Læs evt. mere om bekæmpelse af møl her.


Klædemølfældermelmølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af møl: