Frømøl – Sådan bekæmpes de

Vi anbefaler melmølfælder til forebyggelse og bekæmpelse af frømøl:

Fakta om frømøl

Forekomst: Frømøl (Hofmannophila pseudospretella) er mindre almindelige end klædemøl og pelsmøl, men ligeså almindelige som de tofarvede frømøl. De er generelt mere almindelige om sommeren end om vinteren.

Føde: Frømøl er især kendte for deres tendens til at infestere tekstiler og kategoriseres derfor ofte som tøjmøl, men de kan leve af næsten alle plantematerialer samt nogle animalske materialer. Det er dog frømøllarverne, der er de egentlige skadedyr, da det kun er dem, der æder materialerne.

Bekæmpelse: Frømøl kan kun trives i omgivelser, som er tilstrækkeligt fugtige. Derfor handler bekæmpelse og forebyggelse om at mindske de fugtige områder i hjemmet og at holde tekstiler, fødevarer o.lign. tørre og indelukkede. Læs mere om bekæmpelse nedenfor.

 

10 råd til bekæmpelse af frømøl

Vi har bevidst ikke medtaget nogle kemiske insektmidler på vores liste nedenfor, da vi fraråder dette til bekæmpelse af møl – læs evt. mere herom i vores artikel om brug af sprays mod møl.

1. Opbevaring: Tøj fremstillet af naturlige tekstiler (uld, pels osv.) bør opbevares i tillukkede plastposer eller poser af kunsttof (f.eks. polyethylen). Herved mindskes frømøllenes adgang til tekstilerne, hvilket automatisk reducerer deres livsmuligheder. Man kan med fordel sørge for at opbevare de tillukkede tøjposer i tætlukkede skabe eller skuffer.

2. Midler mod møl: Gamle husråd såvel som moderne skadedyrsbekæmpelse dikterer, at kraftigtduftende naturmaterialer såsom lavendel og cedertræ er yderst effektivt mod frømøl. I de senere år har man fundet ud af, at disse duftmidler med fordel kan kombineres med andre dufte såsom tea tree, pebermynte, neem, geranium m.fl. for at opnå optimal effekt. Selvom mølposer normalt kun anvendes mod tøjmøl (dvs. pelsmøl og klædemøl), har de også en vis effekt mod frømøl. Herudover findes der melmølfælder, som er effektive til at forebygge og bekæmpe frømøl og andre fødevaremøl. Vi anbefaler melmølfælden og mølposerne nedenfor:

 

3. Fugt: Fordi frømøllarver kun kan udvikle sig i fugtige omgivelser, er det meget vigtigt at sikre, at de ikke kan trives i hjemmets fugtige områder. Dette indebærer bl.a. fjernelse af alle tekstiler i vådrum, køkkener, bryggers, kældre, loftsrum o.lign. samt at minimere fugten i det omfang det er muligt på disse steder. På samme måde skal fødevarer opbevares tørt og tillukket, så larverne ikke kan udvikle sig her. Hvis man har haft frømøl i fødevarer, bør man ikke rengøre skabene med vand, men med en støvsuger og en tør klud. Man bør desuden overveje, hvor mølllene stammer fra; det kan være butikken, lageret, producenten, naboen eller dit eget hjem! Fødevaremøl skal altid bekæmpes der, hvor de stammer fra.

4. Dræb voksne frømøl: Det lyder forsimplet, men det er effektivt og man bør altid dræbe de frømøl, man støder på (smæk dem med en fluesmækker, avis el.lign.). Herved mindsker man automatisk bestanden af frømøl i boligen, hvilket er en essentiel del af bekæmpelsen.

5. Frysning i fryser: Ligesom andre møl kan med fordel dræbe frømøl ved frysning. I praksis kan dette enten foregå ved, at man fryser tøj, tæpper o.lign. ned i en stor fryser som f.eks. en kummefryser. Her skal de tekstilerne forblive i 2 døgn ved -18 grader (eller koldere).

6. Frysning udendørs: Hvis det er vinter og frostvejr, kan man også sætte sine møbler, tæpper osv. udendørs natten over. Om dagen tages inventaret ind og aftenen stilles det ud igen. Gentag processen 3 – 4 nætter. Her er det vekslingen mellem kulde og varme, der dræber møllene og den absolut største fordel ved denne metode er, at man også dræber larverne.

7. Fuglereder: Fordi frømøl ofte er at finde fuglereder, bør man fjerne gamle fuglereder i nærheden af hjemmet, hvis frømøllene udgør et tilbagevendende problem. Husk at fuglereder også kan findes i lofts- og kælderrum. Dette er naturligvis mest et problem for husejere med haver samt på landbrugsejendomme.

8. Rengøring: Rengør hjemmet og vær især grundig med støvsugning af tæpper (og særligt tæppernes kanter, folder, sømninger o.lign., hvor skidt og snavs samles). Sørg også for at tømme alle skabe, skuffer o.lign. for tøj og andre tekstiler, og rengør dem. Du kan med fordel bruge mølposerne, der ses længere oppe i denne artikel. Husk også at lufte boligen godt ud og generelt sørge for hensigtsmæssig ventilering.  

9. Lofts- og kælderrum: Fjern alle naturlige tekstiler fra lofts- og kælderrum. Typiske eksempler kan være aflagt tøj, gardiner, tæpper, dyner eller sengetøj m.fl. Sørg også for at lofts- og kælderrum er tørre, da fugt på disse steder øger risikoen for frømøl betydeligt.

10. Vedvarende problemer: Tilbagevendende eller vedvarende problemer med frømøl skyldes typisk, at det er vanskeligt at få udryddet frømøllenes æg. I praksis kan dette kun lade sig gøre med professionel hjælp fra en skadedyrsbekæmper. Dette gælder også meget kraftige frømølangreb. Hvis du finder frømøl i fødevarer, bør du også altid sørge for at finde ud af, hvor de stammer fra; det kan være butikken, lageret, producenten, naboen eller dit eget hjem! Fødevaremøl skal altid bekæmpes der, hvor de stammer fra.

 

Hvilke tekstiler er i farezonen?

Det er frømøllenes larver, der er de egentlige skadedyr, fordi det er dem, der laver skader på tekstilerne (f.eks. huller i tøj, ødelæggelse af pelstøj o.lign.).

Larverne lever af naturlige tekstiler som f.eks. uld, pels, fjer o.lign., men kan også nære sig vha. skidt og snavs på andre tekstiltyper. Dette betyder, at larverne også kan beskadige andre tekstiler såsom bomuld, silke, polyester mv. for at nå ind til skidt, uld el.lign.

På samme måde kan blandede tekstiler også angribes (f.eks. halvt bomuld/halvt uld).

 

Frømøllarver

Frømøllenes larver er 0,6 – 2 cm lange med hvidlige kroppe, mørkebrune hoveder og lidt mørkere munddele.

De er næsten altædende, men i en bolig lever de mest af organiske materialer såsom uld, pels, frø, korn, gryn, kork mv. Omkring boligen kan de også leve af tørrede planter og skidt i f.eks. fuglereder.

De ernærer sig især af tekstiler og plantematerialer, men kan også æde visse animalske materialer såsom læder, dyrefoder, døde insekter o.lign. Ofte er det blot et spørgsmål om, at materialet skal være fugtigt nok og at omgivelserne er tilstrækkeligt fugtige.

Larverne trives meget vel indendørs, men kan også sagtens overleve udendørs. Frost og svingende temperaturer omkring frysepunktet dræber dem dog. Nogle larver lever op til 2 år.

Det bør understreges, at fugtighed er et meget vigtigt element i frømøllarvernes udvikling og at de ikke kan nå voksenstadiet, hvis deres omgivelser er for tørre. Derfor er kontrol af fugtige områder i hjemmet et vigtigt element i bekæmpelsen af frømøl.

Du kan læse mere om møllarver på denne side.

 

Beskrivelse af frømøllet

Det voksne frømøl er 0,8 – 1,5 cm langt og har et vingefang på 1,6 – 2,6 cm.

Det har karakteristiske gyldne eller bronzefarvede vinger med sorte pletter, som normalt er foldet langs ryggen, så de ligger helt fladt.

Frømøl kan af og til forveksles med pelsmøl, som dog kun har 3 sorte eller mørke pletter på hver vinge (hvor frømøl har adskillige). Vær dog opmærksom på pelsmøl kan miste deres pletter. Vingefanget hos frømøl er i øvrigt større end hos pelsmøl.

Frømøl kan kendes på deres bronzefarvede, sortplettede vinger  

Frømøl kan både leve udendørs og indendørs, og er ofte at finde i fuglereder. Indendørs fremkommer de oftest ved mørkets frembrud. De har i øvrigt en tendens til at løbe fremfor at flyve, når man opdager dem.

 

Livscyklus

  • De voksne frømøl ligger æg omkring larvernes fremtidige fødekilde (f.eks. et i et tæppe, noget tøj osv.)
  • Æggene udklækkes 2 – 4 uger senere afhængigt af temperaturen og fugtigheden
  • Frømøllarverne begynder at nære sig af deres fødekilde og danne en silke-agtigt kokon i selve fødekilden
  • Som udgangspunkt bevæger larverne sig ikke (dette sker normalt kun, hvis de løber tør for føde)
  • Larverne lukker sig inde i deres kokoner og indtræder nu i puppestadiet, hvor de kan forblive i meget lang tid – men under gunstige forhold frembryder larverne som fuldvoksne frømøl efter 2 – 8 uger

Under de rette omstændigheder kan et voksent frømøl lægge 500 – 600 æg i sin livstid. Du kan læse mere om frømøls livscyklus her og generelt om møls livscyklusser her.

 

Frømøllets historie

Frømøl stammer fra oprindeligt fra Asien og blev udbredt til andre verdensdele (inklusiv Europa) i 1840'erne. I dag findes frømøl over hele jordkloden, dog med undtagelse af de meget kolde arktiske egne.

Før i tiden var problemet med frømøl og andre tøjmøl meget større end det er i dag. Dette skyldes især, at tøjindustrien i dag anvender langt flere kunstige tekstiler end tidligere. Hertil kommer, at vores viden omkring forebyggelse og bekæmpelse af frømøl i dag er væsentligt mere omfattende og at problemet derfor er nemmere at håndtere nu.