Møls livscyklus

Klædemølfældermelmølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af møl:

Livscyklussens 4 etaper

De fleste møl har en livscyklus, som kan opdeles i 4 etaper:

 1. Voksent møl
 2. Æg
 3. Larve
 4. Puppe

Du finder en mere detaljeret gennemgang af denne cyklus nedenfor.  

 


OBS: Denne artikel handler kun om husmøl (dvs. klædemøl, pelsmøl, frømøl og tofarvede møl) – ikke de øvrige 160.000 mølarter!


 

Møls livscyklus illustreret    

 

Livscyklussens trin

Møls livscyklus kan opdeles i 4 trin:  

1. Voksent møl

 • Parring: De voksne møl parrer sig umiddelbart efter, at de er frembrudt af deres pupper (parringstidspunktet varierer fra art til art, men finder ofte sted inden for de første par dage efter klækningen – og senest inden for de første par uger). De voksne møls samlede livstid kan være alt fra et par dage til lidt over en måned.
 • Æglægning: De voksne møl lægger deres direkte på larvernes fremtidige fødekilde. For tøjmøls vedkommende er dette organiske tekstiler (f.eks. i et tøjskab) og for fødevaremøls vedkommende er det tørre fødevarer (f.eks. i et køkkenskab). Nogle arter kan dog også lægge deres æg på plantematerialer eller animalske materialer. Hvor mange æg der lægges, afhænger af møllets art og kan være mellem 40 og 600 i møllets livstid.

 

2. Æg

 • Klækningstidspunkt: Hvornår æggene udklækkes afhænger i høj grad af temperaturerne og fugtigheden i omgivelserne (og møllets art), men under de rette forhold sker udklækningen typisk efter 4 – 30 dage. Det kan dog tage adskillige måneder.
 • Selve klækningen: Når ægget klækkes, frembryder møllarven, som straks begynder at æde af den nærmeste fødekilde – hvilket normalt er det materiale, den udklækkes på. Læs evt. mere om mølæg her.

 

3. Larve

 • Føde: Larvestadiet starter idet larven udklækkes, hvor den som nævnt begynder at æde af sine omgivelser. Hvis ikke larven befinder sig på et materiale, som den kan ernære sig af, vil den straks opsøge et egnet materiale. Tøjmøl f.eks. kan gnave sig igennem syntetiske tekstiler for at få adgang til organiske tekstiler (som de kan leve af), ligesom fødevaremøl f.eks. kan kravle ind ad meget små huller i emballage for at få adgang til fødevaren deri.
 • Næring: Møllarven har brug for en masse næring for at den kan udvikle sig til et voksent møl i det næste stadie; puppestadiet. Under larvestadiet skifter larven sin ham 5 – 45 gange. Larver der er udklækkede på steder med tilstrækkelig føde, bevæger sig næsten ikke omkring. Larver som derimod mangler føde, vil opsøge den så aktivt som muligt og vil derfor vandre omkring. Larvestadiets samlede varighed varierer meget og afhænger især af temperaturer og fugtighed, men også mølarten. Larvestadiet kan vare fra 35 dage til 2 ½ år.

 

4. Puppe

 • Puppen: Larven spinder en puppe (kokon), som den forpupper sig i. Formålet med dette er, at beskytte larven mod udtørring og andre forstyrrelser fra omgivelserne, mens den udvikler sig til et voksent møl. Puppestadiet starter, når larven forpupper sig og slutter når de voksne møl frembryder af sin puppe. Ligesom de øvrige stadier afhænger puppestadiets varighed af omgivelserne og møllets art.
 • Adfærd: De forskellige mølarter har forskellig adfærd i puppestadiet. Pelsmøl f.eks. vandrer omkring og slæber deres puppe med sig, hvor andre møl har fastspundet deres pupper på deres fødekilder og ikke bevæger sig omkring.

 

Generationer

Der kan forekomme mellem 1 og 9 generationer pr. år. Antallet af generationer afhænger i høj grad af møllenes art samt temperaturer og fugtighed i omgivelserne.

De optimale temperaturer ligger mellem 20 og 30 grader for de enkelte arter. Alle møl, larver og æg dør hvis de opvarmes til 60 grader i en time. De kan godt overleve frost, men langt de fleste dør ved -18 grader (i mindst 2 døgn). De er desuden meget følsomme overfor store temperaturudsving, og vekslende kulde og varme tager derfor livet af dem.

Fugtigheden er især vigtig for frømøllene, hvis udvikling bremses eller ophører, hvis ikke der er tilstrækkelig fugt i omgivelserne.

 

Yderligere information

Hvis du er angrebet af møl og er i tvivl om, hvilken mølart der er tale om, kan du finde ud af dette i vores guide om mølarter.

Du kan også læse mere om livscyklusserne for de enkelte mølarter i deres respektive artikler: