Tofarvet frømøl – Bekæmpelsesguide

Vi anbefaler melmølfælder til forebyggelse og bekæmpelse af tofarvede frømøl:

Fakta om tofarvede frømøl

Forekomst: Tofarvede frømøl (Plodia interpunctella) stammer oprindeligt fra Sydamerika, men findes i dag over næsten hele jordkloden og er især et problem i de varmere lande. I Danmark er de mindre almindelige end klædemøl og pelsmøl, og ligeså almindelige som frømøl.

Føde: Det er de tofarvede frømøls larver, der er de egentlige skadedyr. De kan ernære sig af en lang række vegetabilske materialer, men i husstande og lagerfaciliteter angriber de især morgenmadsprodukter, brød, korn, pasta, ris, rosiner, mel, krydderier, nødder, tørrede frugter o.lign. De ses nogle gange også i chokolade, kakao, pulverkaffe mv.

Bekæmpelse: Effektiv bekæmpelse af de tofarvede frømøl handler i høj grad om fjerne deres æg og larver samt deres vækstmuligheder. Dette gøres bedst ved at rengøre deres levesteder – dvs. skabe og hylder i køkkenet – samt at opbevare alle tørre fødevarer i tætsluttende beholdere. Læs mere om bekæmpelse nedenfor.

Tofarvede frømøl skader især tørre fødevarer

De tofarvede frømøl trives i tørre fødevarer og bekæmpes bedst ved rengøring og korrekt opbevarelse af fødevarerne

 

Bekæmpelse af tofarvede frømøl

Herunder er en trin for trin vejledning til at bekæmpe  tofarvede frømøl i hjemmet – men husk at vedvarende eller tilbagevende problemer med tofarvede frømøl kan skyldes infesteringer i din fødevarehandel (supermarked, grønthandler osv.) og at bekæmpelsen også bør finde sted der!

 1. Flyt alle fødevarer ud af skabene/hylderne og kontroller dem for infestering
 2. Kassér alle angrebne fødevarer og smid skraldeposen ud i din affaldscontainer
 3. Rengør alle skabe/hylder grundigt:
  1. Start med at støvsuge dem og vær særlig grundig i kanter, hjørner, revner, sprækker, huller osv.
  2. Tør efter med en klud fugtet med almindelig lagereddike opblandet med en smule økologisk pebermynteolie eller tea tree oil (eddike og æterisk olie er i kombination meget virksomt overfor tofarvede frømøl) – brug ikke vand!
 4. Opbevar fremover alle fødevarer i tætlukkede beholdere (ikke plastikposer)
 5. Placér et par laurbærblade i hvert skab/hylde (laurbærblade har en afskrækkende effekt på tofarvede frømøl)
 6. Opsæt melmølfælder:

Bemærk at metoden beskrevet ovenfor blot er en kombination af god hygiejne og husråd, men den er både effektiv, miljøvenlig og sikker for helbredet såvel som fødevarer.

Husk også at du aldrig må bruge vand til rengøringen ved mølangreb, da nogle arter er meget afhængige af fugt og derfor trives endnu bedre, hvis du fugter deres levesteder.

Ved kraftige eller tilbagevendende infesteringer kan det være nødvendigt at nedtage køkkenelementer såsom skabe, hvidvarer, emhætter osv. for at kunne undersøge områderne bag elementerne for møllenes larver og æg. Hvis de findes her, skal de naturligvis fjernes, ligesom områderne skal renses vha. støvsugning og evt. også med klud som beskrevet ovenfor.

 

Forebyggelse af fremtidige angreb

At forebygge fremtidige angreb handler i høj grad om hygiejne – dvs.:

  • Opbevar alle fødevare i tætsluttende beholdere (ikke plastikposer)
  • Rengør regelmæssigt skabe og hylder ifølge instruktionen ovenfor
  • Sorter jævnligt fødevarer i dine køkkenskabe
  • Kassér alle fødevarer, der har overskredet holdbarhedsdatoen
  • Læg laurbærblade ved siden af fødevarerne
  • Køb kun mindre mængder af tørre fødevarer ad gangen
  • Opsæt melmølfælder:

Første punkt ovenfor – der handler om opbevaring af fødevarerne – er meget vigtigt, fordi tofarvede møllarver kan æde igennem plasticposer (også meget tynde plasticbeholdere), papir, pap og tekstil. De er også i stand til at kravle ind igennem sammensnoede poseåbninger samt op ad glasbeholdere og ind ad løst påskruede låg.

Når man køber tørre fødevarer, kan man vælge at fryse dem i en uges tid umiddelbart efter indkøb, hvilket dræber eventuelle æg. Det er dog langt fra alle tørrede fødevarer, der kan tåle frost.

Man bør også huske på, at møllenes æg og larver i nogle tilfælde kommer direkte fra den lokale fødevarehandel (eller et tidligere led i produktionen eller distributionen) og at man i disse tilfælde bør gøre dem på opmærksomme på problemet.

 

Insektmidler

Der findes forskellige mølmidler til bekæmpelse af frømøl, inklusive mølfælder, mølkapsler og mølhængere. Fælles for disse midler er, at de udskiller feromoner, som tiltrækker møllene.

De fleste mølmidler er dog ikke særligt effektive, fordi de kun tiltrækker og dræber voksne hanmøl; de fjerner med andre ord ikke årsagen til problemet (dvs. æggene og larverne samt hunmøllene), men kun problemets overfladiske symptom.

Mange af mølmidlerne er desuden slet ikke egnede til brug i nærheden af fødevarer – hvor de tofarvede frømøl netop lever. Mølfælder kan dog være praktiske til at overvåge mølangrebets omfang og udvikling. De holder normalt 4 – 6 uger.

Herudover findes der også insektmidler, som er egnede til at dræbe insekter “som helhed”. Vi fraråder brug af denne type insektmidler ved alle former for mølangreb – læs evt. mere herom i vores artikel om mølsprays.

 

Tegn på mølangreb

Når man i Danmark opdager mølangrebne fødevarer, skyldes det som regel tofarvede frømøl. Infesteringen forekommer typisk i tørre fødevarer såsom morgenmadsprodukter, brød, korn, bønner, linser, bulgur, pasta, ris, rosiner, mel, krydderier, nødder, tørrede frugter, semulje o.lign., men kan også finde sted i chokolade, kakao, pulverkaffe m.fl.

De afslørende tegn på en infestering er:

 • Fødevarer: Fødevarer der er angrebet af larver, kan indeholde spind (ligesom edderkoppespind), være sammenklumpede eller været tilsmudset af larvernes afføring.
 • Larver: Nyudklækkede larver er meget små og vanskelige at få øje på, men som fuldvoksne er de synlige (hvis man kan finde dem!). De voksne larver kan i nogle tilfælde ses i fødevarer eller omkring samme. I sidstnævnte tilfælde vil de ofte forsøge at gemme sig i mørke hjørner, sprækker el.lign. De er gullige eller hvidlige og har mørkebrune hoveder. Når de er fuldt udviklede måler de 12 – 13 mm. Læs evt. mere om møllarver her.
 • Voksne møl: Hvis voksne møl flyver eller kravler omkring, er dette naturligvis et åbenlyst tegn på møllenes tilstedeværelse. Ved at se på et møl, kan du hurtigt konstatere om der er tale om et tofarvet møl eller en anden mølart (tofarvede møl er 0,8 – 1 cm lange med et vingefang på 1,6 – 2 cm. Den forreste tredjedel af deres vinger er lysegrå, mens den nederste halvdel er rødbrun). Alle voksne møl bør straks aflives.

I større kommercielle lagre (kornlagre o.lign.) kan de tofarvede frømøl udgøre et stort problem, fordi de kan ødelægge store mængder fødevarer på kort tid.

De tofarvede frømøllarver har hvide kroppe og brunlige hoveder

Tofarvede frømmøllarver har hvide kroppe og mørkebrune hoveder. Som nyudklækkede er de vanskelige at få øje på, men senere kan de ses.

 

Kassering af fødevarer

Om man skal kassere angrebne fødevarer el ler ej, er et spørgsmål om at vurdere angrebets omfang:

 • Hvis skaderne på fødevarerne er meget små, kan man nøjes med at opvarme fødevarerne til +60 grader (f.eks. i ovnen) i 1 time eller dybfryse dem i 2 døgn i en fryser ved -18 grader eller lavere temperaturer.
 • Hvis fødevarerne bærer mange synlige skader, bør de kasseres – husk at bære affaldet ud så hurtigt som muligt.

 

Beskrivelse af det tofarvede frømøl

Et voksent tofarvet frømøl er 0,8 – 1 cm lange og har et vingefang på 1,6 – 2 cm.

Den forreste tredjedel af deres vinger er lysegrå, mens den nederste del er kobberrød. Denne opdeling af vingernes farver har lagt navnet til møllene og gør det desuden nemt at kende de tofarvede frømøl fra andre møl.

De voksne møl flyver mest omkring om natten og tiltrækkes af lys.

Et tofarvet frømøl kan kendes på dets farveopdeling på vingerne

 

Livscyklus

Hos de tofarvede frømøl afhænger larvernes udvikling i høj grad af temperaturen; i kolde omgivelser er den meget langsom eller endda stillestående, mens den i optimale forhold (ca. 30 grader) kun varer omkring 25 dage.

På ét år er der således mulighed for 7 – 9 generationer, men i mange tilfælde vil der kun være 1 – 2 generationer pga. temperaturforholdene.

Selve livscyklussen kan under optimale forhold udspille sig på omkring 28 dage og foregår således:

 • Det voksne tofarvede hunfrømøl lægger sine æg (normalt 100 – 300) på eller i nogle tørre fødevarer (de kan også lægges i en sprække eller revne i fødevarernes emballage). Æggene lægges enkeltvis eller i grupper på mellem 12 og 30.
 • Æggene begynder at udklækkes efter 2 – 14 dage afhængigt af omgivelserne.
 • De nyudklækkede larver æder af føden, som de udklækkes i og er i stand til at trænge ind til næsten alle slags tørre fødevarer (pga. deres ekstremt beskedne størrelse). De kan dog ikke gnave sig igennem emballagen, men må istedet finde en lille åbning eller et hul emballagen, hvilket normalt ikke er et problem.
 • Larvestadiet varer mellem 2 uger og 1 år, og det er her, fødevarerne beskades. Når larven er fuldmoden, spinder den en let brunlig puppe, hvori den forpupper sig.
 • Efter 4 – 30 dage frembryder larven af sin puppe som et fuldvoksen torfarvet frømøl og parrer sig med møl af det modsatte køn. Hunmøllene lægger nu æggene, som skaber næste generation.
 • Voksne tofarvede frømøl lever 5 – 25 dage.

Hunmøllet kan i øvrigt lægge op til 400 æg i sin livstid. Du kan læse mere om møls livcyklus her.