Mølæg – Fakta om møllenes æg

Klædemølfældermelmølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af møl:

Hvad er mølæg?

Mølæg er ekstremt små og kun knap synlige med det blotte øje – og når man tror, at man har set et mølæg, er det i langt de fleste tilfælde møllarvernes ekskrementer, der er tale om. 

 


OBS: Denne artikel omhandler udelukkende æg fra husmøllene (dvs. de møl der trives i vores hjem og betragtes som skadedyr) – og ikke de øvrige 160.000 mølarter, der findes!


 

Hurtige fakta

  • Størrelse: Mølæg er meget små (under 1 mm) og vanskelige at se med det blotte øje.
  • Antal: Møl kan lægge 40 – 600 æg i deres livstid (afhængigt af deres art).
  • Æglægning: De fleste møl lægger deres æg umiddelbart efter frembrydelsen af puppen (dvs. så snart de er fuldvoksne).
  • Steder: Især i tøj i skabe og skuffer samt boligtekstiler, og i tørre fødevarer i køkkenskabe.
  • Bekæmpelse: Æggene såvel som larver og voksne møl overlever ikke maskinvask, kemisk rensning, frysning (-18°) eller opvarmning (+50°).

 

Hvordan ser mølæg ud?

Mølæg er meget små (under 1 mm i længde og bredde), hvilket gør dem vanskelige at se med det blotte øje. I de fleste tilfælde skal man bruge en lup for at se dem.

Æggene er hvidlige eller let gullige i farven og har samme form som de runde riskorn, der f.eks. bruges til grød eller risotto. Bemærk dog at deres beskedne størrelse gør, at man ikke forveksler dem med riskorn (man kan knapt se dem!).

Mølæg er vanskelige at se med det blotte øje

Mølæg er ekstremt små og vanskelige at se med det blotte øje – de er desuden ofte godt gemt i tekstiler eller fødevarer

Når man tror, at man har set mølæg, er det næsten altid møllarvernes ekskrementer, der er tale om. Ekskrementerne er både større og ligger ofte på steder, som er mere tilgængelige – hvilket alt sammen bidrager til at gøre dem mere synlige end æggene.

 

Hvor lægger møl deres æg?

De voksne møl lægger deres æg på deres afkoms fremtidige fødekilder. Dette giver de nyudklækkede larver mulighed for straks at begynde at æde af det materiale, de befinder sig på.

Hvad den enkelte larve kan æde, afhænger af dens art. Nogle gange spiller fødeknaphed og fødens tilgængelighed dog også en rolle; en mølart der f.eks. ernærer sig af organiske tekstiler, kan godt lægge sine æg på en jakke af kunststof, som er foret med fjer. Efter udklækkelsen gnaver larverne sig igennem kunststoffet for at komme igennem til fjerene, som er organiske. På samme måde kan æggene også lægges i f.eks. en trøje, som består af halvt uld/halvt bomuld, hvilket larverne sagtens kan leve af.

I et almindeligt hjem lægger møllene deres æg to steder:

  • i tekstiler
  • i tørre fødevarer

Herudover kan frømøl også lægge æg i plantematerialer og visse animalske materialer omkring boligen, og findes ofte i f.eks. fuglereder.

Nedenfor ses en oversigt over de forskellige møl og stederne hvor de lægger æg:

Mølart Billede Larvernes fødekilder Typisk larveføde Typiske æglægningsteder
Klædemøl Klædemøl lægger deres æg i organiske tekstiler Organiske tekstiler og evt. også kunststoffer eller plantetekstiler Uld, silke, fjer og dun, men også blandede tekstiler og urene tekstiler Tekstiler i skabe, skuffer, poser, kasser osv. samt boligtekstiler
Pelsmøl Pelsmøl lægger især deres æg i pels og fjer Organiske tekstiler og tørre fødevarer Især pels, fjer og dun, men også silke, uld osv. samt tørre fødevarer såsom frø, krydderier, te osv. Tekstiler i skabe, skuffer, poser, kasser osv. samt boligtekstiler og køkkenskabe
Frømøl Frømøl kan lægge deres æg i mange forskellige materialer Organiske tekstiler, plantematerialer og visse animalske materialer Uld, pels, frø, korn, gryn, kork, tørrede planter, fuglereder m.fl., men også læder, skind, dyrefoder, døde insekter o.lign. Tøjskabe, køkkenskabe, bryggers, garager, kældre, loftsrum, haver m.fl.
Tofarvet frømøl Tofarvede frømøl lægger især deres æg i tørrede fødevarer Tørre fødevarer og plantematerialer Gryn, frø, bulgur, ris, krydderier, semulje, morgenmadsprodukter m.fl Køkkenskabe og andre steder hvor tørre fødevarer opbevares

 

Tøjmøl

Tøjmøllene (dvs. klædemøllene og pelsmøllene – og i et vist omfang også frømøllene) lægger normalt deres skjult i tekstilerne; klædemøl f.eks. lægger ofte deres æg i tøjfolder, lommer, under kraver o.lign. Pelsmøl lægger ofte deres æg i pels, hvor æggene skjules blandt pelsens mange hår. Du kan læse mere om tøjmøl her.  

Fødevaremøl

Fødevaremøllene (dvs. de tofarvede møl – og i et vist omfang også frømøllene og pelsmøllene) ligger deres æg i tørre fødevarer, som f.eks. krydderier, gryn, frø, korn, morgenmadsprodukter o.lign. I nogle tilfælde kan man ikke se, at fødevarerne er infesterede ved første øjekast – og i andre tilfælde er det åbenlyst.

Når man bemærker møllenes tilstedeværelse, er det som regel larverne, deres ekskrementer eller deres spind, man kan se (og ikke mølæggene!). Larverne har desuden en tendens til at søge op mod overfladen af fødevaren, så de før eller siden bliver synlige.