Sprays mod møl

I Danmark er det ikke muligt at købe særligt effektive sprays mod møl i håndkøb. De effektive sprays der findes, er forbeholdt professionelle skadedyrsbekæmpere, som er uddannede i brugen af dem.

Herudover findes der en række “all-round” insektmidler, som er beregnede til at dræbe mange forskellige insekter. Vi anbefaler dog ikke, at man bruger disse insektmidler mod møl, fordi de:

  • er ineffektive mod møl
  • er skadelige for helbredet
  • er miljøskadelige

Hvis man vil møllene til livs, er det bedre at anvende de midler og metoder, der nævnes i vores artikel om bekæmpelse af møl, og som også ses her:

Vi anbefaler klædemølfældenmelmølfælden og mølposerne ovenfor til forebyggelse og bekæmpelse af møl, fordi de er effektive og miljøvenlige