Bekæmpelse af møl

For at bekæmpe møl effektivt skal du først og fremmest finde ud af, hvilken type møl du er angrebet af.

De fleste møl lægger deres æg i tekstiler eller fødevarer, og derfor er resten af denne artikel opdelt i to hovedafsnit:

 • Tøjmøl (der angriber tekstiler)
 • Fødevaremøl (der angriber fødevarer)

Afsnittene i denne artikel gennemgår kort bekæmpelsen af de to mølgrupper, men er også forsynede med links til yderligere oplysninger om bekæmpelse af de specifikke mølarter.

 

Tøjmøl

Tøjmøl kendetegnes ved, at de angriber tekstiler. Denne gruppe inkluderer klædemøllene og pelsmøllene, og i begrænset omfang også frømøllene.

Tøjmøl bekæmpes på følgende måde:

 • Rengøring af de angrebne tekstiler (dvs. vask, rens eller frysning)
 • Rengøring af hjemmet (dvs. skabe, skuffer, tæpper, boligtekstiler, sprækker osv.)
 • Anvendelse af mølposer (i skabe og skuffer)
 • Korrekt opbevaring af tekstiler (dvs. i lufttætte poser af papir eller plastik)

Ovenstående er blot en forsimplet gennemgang af bekæmpelse af pelsmøl og klædemøl; du finder en grundigere gennemgang af hvordan de to tøjmølarter bekæmpes i deres respektive artikler:

Klædemølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af tøjmøl:

Hvis du har mistanke om, at frømøl har angrebet dine tekstiler, kan du læse mere om bekæmpelse af frømøl her.

 

Fødevaremøl

Fødevaremøllene kendetegnes ved, at de angriber fødevarer og inkluderer frømøllene samt de tofarvede frømøl. Når man i en almindelig husholdning finder møl i sine fødevarer, er der dog oftest tale om tofarvede frømøl.

Fødevaremøl bekæmpes på følgende måde:

 • Tøm dine køkkenskabe for fødevarer
 • Inspicér alle fødevarer grundigt (især tørre fødevarer)
 • Kassér alle angrebne fødevarer
 • Rengør alle skabe og hylder vha. støvsugning og en klud fugtet i eddike
 • Læg laurbærblade i alle skabe/hylder
 • Opbevar alle tørre fødevarer i lufttætte beholdere

Husk at det altid er vigtigt at finde ud af, hvor fødevaremøl stammer fra; det kan være butikken, lageret, producenten, naboen eller dit eget hjem! Fødevaremøl skal altid bekæmpes der, hvor de stammer fra.

Du kan læse mere om bekæmpelse af de to fødevaremølarter i deres respektive artikler:

Hvis du har fundet tegn på møl i dine fødevarer, bør du læse de to artikler ovenfor.

Vi anbefaler desuden melmølfælder til forebyggelse og bekæmpelse af fødevaremøl:

 

Om effektiv mølbekæmpelse

Effektiv mølbekæmpelse handler om to ting:

 1. At fjerne møllenes larver og æg (samt voksne møl)
 2. At forebygge fremtidige mølangreb

Som det fremgår af de forrige afsnit i denne artikel, skal man først og fremmest finde ud af, hvilken type møl der er tale om, da alle mølarter bekæmpes på hver sin måde.

Punkt 1 ovenfor foregår ved, at man:

 1. finder møllenes æg og larver i fødevarer eller tekstiler (og dræber alle voksne møl, man støder på)
 2. kasserer fødevarerne eller renser tekstilerne

Punkt 2 ovenfor foregår ved, at man:

 1. pakker alle fødevarer i lufttætte beholdere og tekstiler i tætlukkede poser
 2. bruger laurbærblade mod fødevaremøl og mølposer mod tøjmøl

Mølbekæmpelse handler med andre ord om at fjerne eksisterende møl (larver, æg og voksne møl) og at begrænse deres mulighed for at trives i hjemmet fremover.

 

Andre mølarter

Hvis ikke beskrivelserne ovenfor passer på de møl, du er angrebet af, kan du med fordel se vores oversigt over mølarter her. I oversigten gennemgås alle de mest almindelige skadedyrsmøl i Danmark.

 

Læs evt. også følgende artikler: