Møllarver – Sådan genkender du dem

Møllarver er meget små – især i perioden fra de udklækkes til de bliver voksne, men som fuldvoksne er de til at få øje på.

De fuldvoksne larvers størrelse varierer fra art til art, og kan være mellem 6 og 20 mm. De fleste larver er dog mellem 7 og 13 mm i længden.

Larverne er hvidlige eller gullige med mørke hoveder. De befinder sig ofte på tekstiler eller i fødevarer.

Nedenfor ses billeder af hhv. en klædemøllarve, en pelsmøllarve og en tofarvet frømøllarve. Der er intet billede af en frømøllarve, men den minder meget den tofarvede frømøllarve.

Klædemøllarver spinder deres kokoner på deres fødekilder

Klædemøllarve

Pelsmøllarver slæber deres kokoner med sig og søger opad (mod f.eks. loftet)

Pelsmøllarve i puppe

De tofarvede frømøllarver lever typisk i tørre fødevarer

Tofarvet frømøllarve

 

Størrelse, føde, levested og kendetegn

I skemaet nedenfor ses møllarvernes størrelse, føde, levested og kendetegn:

Mølart Billede af det voksne møl Den fuldt udviklede larves længde Føde Typiske levesteder Kendetegn
Klædemøl Klædemøllarver er normalt 8 - 10 mm lange 8 – 10 mm (normalt) men op til 13 mm Uld, silke, fjer og dun, men også blandede tekstiler og urene tekstiler. Tekstiler (især tøj) i skabe, skuffer, poser, kasser osv. samt boligtekstiler. Larven spinder sin puppe direkte på fødekilden og æder af den derfra. Puppen består af spind, ekskrementer og dele af fødekilden.
Pelsmøl Pelsmøllarver er normalt 6 - 9 mm lange 6 – 9 mm (i sin kokon) Især pels og fjer, men også andre tekstiler og evt. også visse tørre fødevarer. Tekstiler i skabe, skuffer, poser, kasser osv. samt boligtekstiler og i et vist omfang også køkkenskabe. I puppestadiet slæber larven sin puppe med sig og har en tendens til at søge opad – den sætter sig f.eks. i loftet eller på væggene. Puppen har samme farve som fødekilden.
Frømøl Frømøllarver kan være 6 - 20 mm lange 6 – 20 mm Tekstiler, tørre fødevarer, plantematerialer og visse animalske materialer. Tøjskabe, køkkenskabe, bryggers, garager, kældre, loftsrum, haver m.fl. Larven er næsten altædende, men i boliger lever de ofte organiske materialer såsom tekstiler og fødevarer – findes ofte i fuglereder.
Tofarvet frømøl Tofarvede frømøllarver er 12 - 13 mm lange 12 – 13 mm Tørre fødevarer og visse plantematerialer. Køkkenskabe og andre steder hvor tørre fødevarer opbevares. Gemmer sig i føde eller i mørke sprækker, revner, hjørner o.lign. omkring føden.

 

Møllarver i tøj

Som det fremgår af skemaet ovenfor, kan larver i tøj være en af følgende mølarter:

 • Klædemøl (meget sandsynligt)
 • Pelsmøl (sandsynligt)
 • Frømøl (mindre sandsynligt)

Møllarver angriber oftest tøj af organiske materialer såsom uld, silke, pels, fjer osv. Klædemøl kan desuden også angribe tøj af syntestiske stoffer eller plantestoffer, som f.eks. bomuld, hør, hamp osv.

Tegn på møllavers tilstedeværelse i tøj inkluderer:

 • Små huller i tøjet
 • Spind på tøjet
 • Ekskrementer på tøjet
 • Larver der kravler rundt på eller i tøjet

Hvis du opdager møllarver i tøj eller andre tekstiler vil det oftest være klædemøl, hvor larver i pels typisk vil være pelsmøllarver. Alle møl foretrækker tøj der er gemt væk i skabe, skuffer, poser o.lign., som sjældent bruges.

 

Møllarver i fødevarer

Møllarver i fødevarer kan være en af følgende mølarter:

 • Tofarvede frømøl (meget sandsynligt)
 • Frømøl (sandsynligt)
 • Pelsmøl (mindre sandsynligt)

Møllarver angriber som regel tørrede fødevarer såsom morgenmadsprodukter, gryn, frø, semulje, bulgur, ris, tørmælk, pulverkaffe o.lign., men kan også angribe te, krydderier, tobak m.fl. Tegn på møllavers tilstedeværelse i fødevarer inkluderer:

 • Spind på fødevarerne
 • Ekskrementer på fødevarerne
 • Larver der kravler rundt på eller i fødevarerne
 • Fødevarerne ser sammenklumpede, mærkelige eller fordærvede ud

Når møllarver infesterer fødevarer, vil de på et tidspunkt begynde at søge op mod overfladen af fødevaren og derved blive synlige.Man bør med andre ord undersøge alle tørre fødevarer i sine køkkenskabe, hvis man har mistanke om møl.

 

Bekæmpelse

Bekæmpelse af tøjmøl såvel som fødevaremøl handler om at dræbe og fjerne alle æg, larver og voksne møl.

For tøjmøllenes vedkommende kan dette ske på 4 måder:

 • Vask og tørring
 • Kemisk rens
 • Frysning (under – 18° i mindst 2 døgn)
 • Opvarmning (over 50° i minimum 30 minutter)

Herudover bær anvende mølposer og klædemølfælder (de virker også mod pelsmøl):

For fødevaremøllenes vedkommende bør bekæmpelsen bestå i grundig rengøring samt kassering af alle angrebne fødevarer. Man kan evt. fryse eller opvarme fødevarer, hvor skaderne er minimale.

Husk at det altid er vigtigt at finde ud af, hvor fødevaremøl stammer fra; det kan være butikken, lageret, producenten, naboen eller dit eget hjem! Fødevaremøl skal altid bekæmpes der, hvor de stammer fra.

Herudover bør man anvende melmølfælder (de virker mod alle fødevaremøl):

Man kan i teorien også bekæmpe møl med insektgift, men dette frarådes i langt de fleste tilfælde. Det er kun aktuelt ved meget kraftige angreb og bør altid foregå i samarbejde med en autoriseret skadedyrsbekæmper.

 

Forebyggelse

Fremtidige angreb af tøjmøl forebygges bedst ved at:

 • Opbevaring: Opbevare alt tøj og alle tekstiler der sjældent bruges i helt tillukkede poser af plastik eller papir (især tøj og tekstiler af organiske materialer)
 • Mølposer og mølfælder: Hænge eller indlægge mølposer i alle skabe og skuffer, der indeholder tøj eller andre tekstiler (især tøj og tekstiler af organiske materialer. Til forebyggelse af tøjmøl anbefales mølposer og klædemølfælder (de virker også mod pelsmøl, og til forebyggelse af fødevaremøl anbefales melmølfælder:

Du kan også læse mere om bekæmpelse og forebyggelse af møl i de enkelte arters respektive artikler:

Du finder også en oversigt over 12 forskellige mølarter her.