Tøjmøl – Identificering og bekæmpelse

Klædemølfælder og mølposer anbefales til forebyggelse og bekæmpelse af tøjmøl:

Hvad er tøjmøl?

Tøjmøl er en fællesbetegnelse for alle møl, der angriber tøj og tekstiler. Denne gruppe adskiller sig fra fødevaremøllene, der primært angriber fødevarer.

I Danmark begrænser tøjmøllene sig til klædemøllene og pelsmøllene, der med rette kan kaldes de “ægte tøjmøl”, og i mindre omfang også frømøllene, som både kan angribe tekstiler, plantematerialer og nogle animalske materialer.

Det er dog i realiteten møllenes larver – og ikke de voksne møl – der forårsager skaderne på tøj og tekstiler. Tøjmøllenes larver ernærer sig som udgangspunkt af animalske tekstiler, men klædemøllenes larver kan også æde af kunststoffer eller plantetekstiler. Frømøllarver æder primært tørre fødevarer, men kan også æde tekstiler.

Tøjmøllarverne æder af tekstilerne fra de udklækkes af deres æg frem til deres forpuppelse.

Klædemøllet er et af de 'ægte tøjmøl'

Klædemøl

Pelsmøllet er et af de 'ægte tøjmøl'

Pelsmøl

Frømøl er et fødevaremøl, der kan angribe tøj og andre tekstiler

Frømøl

 

Bekæmpelse af tøjmøl

Hvis du har opdaget møl i dit hjem og ikke ved hvilken art, der er tale om, kan du finde ud af dette i vores artikel om mølarter. Artiklen indeholder også henvisninger til yderligere information om bekæmpelse af de enkelte mølarter.

 

Klædemøl og pelsmøl

Klædemøl og pelsmøl bekæmpes på næsten samme måde, da de begge nærer sig af tekstiler. Selve bekæmpelsen handler basalt set om at fjerne deres æg og larver fra de angrebne tekstiler. For at være på den sikre side, bør man dog også rengøre alle tekstiler, der har været opbevaret sammen med de angrebne tekstiler.

Æggene og larverne kan dræbes ved vaskning, rensning, frysning eller opvarmning af tøjet. Du kan læse mere om bekæmpelse af klædemøl her og pelsmøl her.

 

Frømøl

Frømøllenes larver lever normalt af plantematerialer (i modsætning til klædemøl og pelsmøl), men kan også finde på at angribe tøj og andre tekstiler samt visse animalske materialer.

Hvis frømøl har angrebet tøj, skal man både fjerne deres æg og larver fra tøjet, og kontrollere alle tørre fødevarer for deres tilstedeværelse. Du kan læse mere om bekæmpelse af frømøl her.

 

Anbefalede produkter

Hvis du er angrebet af tøjmøl, anbefaler vi klædemølfælden og mølposerne nedenfor:

Vi anbefaler disse mølposer, da de er effektive og miljøvenlige – bemærk 1) at klædemølfælden på trods af sit navn kan bruges mod alle tøjmøl, og 2) at den ene variant af mølposerne er til skabe, mens den anden er til skuffer

Husk at rense eller vaske alle angrebne tekstiler inden du tager mølposerne i brug. Husk også at rengøre skabe og skuffer ved grundig støvsugning før poserne tages i brug.

 

Hvilke tekstiler angribes?

Præcis hvilke tekstiler tøjmøllene nærer sig af, afhænger som udgangspunkt af larvernes art, men i nogle tilfælde kan fødeknaphed eller -tilgængelighed også have indflydelse på skaderne; larver der f.eks. kun lever af animalske tekstiler, kan godt finde på at gnave sig igennem kunsttof for at få adgang til de animalske tekstiler. På samme måde kan de finde på at æde tekstilblandinger som f.eks. halvt uld/halvt bomuld o.lign.

  • Tekstiler og produkter af animalsk oprindelse der ofte angribes, inkluderer: uld, silke, pels, hår, fjer, dun, læder m.fl.
  • Plantebaserede tekstiler der ofte angribes, inkluderer: bomuld, hør, sisal, hamp m.fl.

I praksis er det ofte følgende, der angribes af tøjmøl:

  • Tøj i skabe – især tøj af animalske tekstiler, urent tøj og tøj der ikke bruges ofte
  • Tæpper, gardiner, møbelbetræk og andre boligtekstiler
  • Sengetøj, linned, håndklæder, duge, stofservietter o.lign.

Hertil kommer, at klædemøl foretrækker beskidte tekstiler som f.eks. vasketøj, aflagt arbejdstøj o.lign., der indeholder kropsolier. Dette skyldes, at møllene ikke drikker vand, men i stedet får deres fugt via skidtet i tøjet. Selvom klædemøl foretrækker tekstiler af animalsk oprindelse, kan de angribe urene syntetiske eller plantebaserede tekstiler udelukkende pga. fugten i tekstilernes urenheder.