Melmøl – Bekæmpelse i praksis

Vi anbefaler melmølfælder til forebyggelse og bekæmpelse af melmøl:

Fakta om melmøl

Forekomst: Melmøl (Ephestia kuehniella) er ikke særligt almindeligt i danske hjem. De findes oftest i bagerier og andre steder, hvor der findes større mængder mel og kornprodukter. Hvis du har fundet møl i fødevarerne i dit køkken, er der sandsynligvis tale om tofarvede frømøl.

Føde: Melmøl er fødevaremøl, der foretrækker at lægge deres æg i mel, så deres larver kan ernære sig af melet. Larverne er de egentlige skadedyr, da det udelukkende er dem, der æder af melet og tilsmudser det med deres afføring og spind. Larverne kan i øvrigt leve af mange andre tørre fødevarer såsom korn, gryn, morgenmadsprodukter osv.

Bekæmpelse: Bekæmpelse handler om at fjerne alle æg, larver og voksne møl. Når melmøl findes i private boliger, er der i praksis ofte tale om et begrænset antal larver i en pose med mel eller gryn. I disse tilfælde bør man kassere fødevaren, tømme skabet som fødevaren var opbevaret i og støvsuge det grundigt. Læs mere om bekæmpelse nedenfor.

 

Bekæmpelse

Bekæmpelse af melmøl handler om at fjerne alle æg, larver og voksne møl.

Inspicering: Æggene og larverne findes i tørre fødevarer i køkkenet – især mel – og man derfor inspicere alle disse fødevarer grundigt. Hvis der er tegn på møllenes tilstedeværelse, bør man kassere fødevarerne og straks fjerne affaldet fra hjemmet.

Rengøring: Man bør også rengøre alle køkkenskabe, hvor de tørre fødevarer opbevares. Man må aldrig anvende vand til rengøringen, da dette kan forværre problemet, da fugt forbedrer melmøllenes (og andre møls) livsvilkår. Brug i stedet en støvsuger samt en tør klud fugtet med almindelig lagereddike og gør følgende:

 1. Støvsug alle køkkenskabene og tilstødende områder grundigt – vær særlig omhyggelig i hjørner, sprækker, revner, huller osv.
 2. Tør alle flader, hjørner, rander og kanter af med eddike-kluden

Oprindelse: Melmøl i private hjem stammer ofte fra kornlagre, møllerier, bagerier o.lign. og det er værd at undersøge, hvor møllene kommer fra. Møllene bringes med andre ord ind i hjemmet via fødevarer, der har været i kontakt med en population af melmøl på et tidligere tidspunkt.

Vedvarende problemer: Ved kraftige eller tilbagevendende mølangreb bør man undersøge om melmøllene udvikles i hjemmet. Dette gøres ved at inspicere forskellige dele af køkkenet; man bør starte med de køkkenskabe, hvor man opbevarede de angrebne fødevarer. Hvis det er muligt, bør man flytte skabet eller nedtage det. Det samme bør gøres med andre elementer i køkkenet (såsom hvidvarer, emhætter osv.), hvor man mistænker, at møllene kan have gemt deres æg og larver. Hvis man finder æg og larver, skal man rengøre dem på samme måde som beskrevet ovenfor (dvs. støvsugning og aftørring). Herudover anbefaler vi altid, at man anvender melmølfælder til forebyggelse og bekæmpelse af melmøl:

 

Forebyggelse

Man kan undgå fremtidige melmølangreb ved at gøre følgende:

 • Opbevar alle tørre fødevarer i helt tætlukkede beholdere
 • Rengør regelmæssigt køkkenskabene grundigt uden brug af vand
 • Hold køkkenskabene organiserede og sortér ofte fødevarerne
 • Kasser alle fødevarer med udløbne holdbarhedsdatoer
 • Køb kun mindre mængder tørrede fødevarer ad gangen
 • Brug melmølfælder

Bemærk at korrekt opbevaring af fødevarerne er en meget vigtig del af forebyggelsen af mølangreb, da man ved begrænsing af møllenes adgang til fødevarerne, mindsker deres mulighed for formering betydeligt.

Husk igen på at melmøl meget ofte stammer fra en butik eller et andet led i distributionen eller produktionen af fødevarerne og at man bør forsøge at gribe problemet an der.

 

Melmøl eller tofarvede frømøl?

Melmøl minder på mange måder om det tofarvede frømøl, fordi de bl.a. udvikler sig på samme måde, lever de samme steder og forårsager de samme skader. I private hjem er de tofarvede møl dog langt mere almindelige end melmøllene. Det er nemmest at kende forskel på de to arters voksne møl, som ses på billederne herunder:

Melmøl foretrækker at lægge deres æg i mel

Melmøl

Tofarvede frømøl minder meget om melmøl

Tofarvet frømøl

 

Tegn på infestering

Når man opdager melmøl i mel eller andre tørvarer, er der som regel tale om enkelte larver og eventuelle ekskrementer og spind. Fødevarer såsom mel, gryn, frø o.lign. bliver sammenklumpede, ildelugtende og misfarvede (ofte gråbrune) pga. larvernes spind og ekskrementer.

På tørrede frugter (såsom figner, abrikoser osv.) sidder larverne typisk i frugternes naturlige folder og rynker, eller på de steder hvor frugterne støder mod hinanden. Frugterne har ofte også huller, hvor larverne har gnavet sig ind. Alt dette gælder også nødder.

 

Kassering af fødevarer

Hvis skaderne på fødevarerne er minimale, kan man vælge at fryse dem ved -18 grader i mindst 2 dage eller at opvarme dem til 60 grader i mindst 1 time.

Man kan naturligvis også blot kassere dem. Her skal man huske at smide affaldsposen ud i affaldscontaineren med det samme.

 

Beskrivelse af melmøllene

Voksne melmøl: Voksne melmøl er 1,0 – 1,4 cm langt og har et vingefang på 1,6 – 2,7 cm. De har lange lysegrå eller brungrå forvinger med mørke mønstre (ofte “bånd” eller zigzag-mønstre) eller pletter på. Vingernes mønstre kan dog være udviskede eller utydelige. Bagvingerne er hvidgrå. Hoved og krop er grå. Melmøllene har en tendens til at opholde sig i skyggen og gerne i de varmeste områder de kan finde. I praksis sidder de ofte i loftet.

Larver: Melmøls larver har hvid-gullige eller let lyserøde kroppe med sorte pletter, som bruges til at spinde deres pupper. Deres hoveder er rødbrune i farven. Larverne er meget små ved udklækkelse og bliver op til 12 mm som fuldvoksne. Når en larve begynder at spinde sin puppe, får dens krop en mere rød-brun farve.

Æg: Melmøls æg er ovale, men har nogle gange en lille hvid-grå fremskydning i den ene ende. Æggene er meget små (0,57 x 0,30 mm) og kun knap synlige med det blotte øje.

Melmøllarven er hvidgul eller let lyserød og har sorte pletter

Melmøllarverne har sorte pletter på kroppen, som bruges til at spinde deres pupper

 

Melmøls livscyklus

 • Voksne melmøl: Hunmøl kan kun parre sig én gang, mens hanmøl kan parre sig 5 – 6 gange i løbet af deres livstid. De voksne melmøls livstid varierer meget og de kan leve i ca. 20 dage, hvis ikke de finder en mage og endnu længere ved lavere temperaturer (10 – 18°C), såfremt til de har adgang til tilstrækkelig føde og fugt. De voksne møl kan indtage fugt, frugtsaft o.lign., men ernærer sig som udgangspunkt ikke.
 • Æg: Hunmøllene stimuleres af mel og andre støvmaterialer som f.eks. pollen og talkum. Hunmøllet kan hente bunker af disse materialer ind i sprækker, revner, huller o.lign. (i f.eks. et køkkenskab) og lægge sine æg heri. Hunnerne lægger 116 – 678 i deres livstid (gennemsnitligt 200) og 75% af dem lægges inden for 48 timer efter stimulering. Det endelige afkom ligger på mellem 50 og 500 individer og afhænger bl.a. af forældrenes helbredstilstande ved parring samt hvilke lysforhold hannerne lever under. Larverne kan kun udvikle sig ved temperaturer mellem 8°C og 32°C (ved højere eller lavere temperaturer ophører deres udvikling helt). De udklækkes efter 4 – 14 dage. Læs evt. mere om mølæg her.
 • Larver: Larverne æder af den fødekilde, de klækkes på. Dette er ofte mel, men kan også være andre kornprodukter og endda helt andre ting såsom nødder, tørret frugt, svampe, tørv, råddent træ m.fl. Larven er lyssky og er som regel gemt i den fødevare, den udklækkes i. Når den bliver fuldvoksen, søger den op mod fødevarens overflade og videre hen mod en revne, sprække, hul, hjørne e.lign. for at forpuppe sig. Læs evt. mere om møllarver her.
 • Puppe: Når larven har fundet et passende sted, spinder den sin puppe og forbliver her til den er fuldvoksen. Puppestadiet varer normalt 17 – 20 dage, men kan vare adskillige måneder ved lave temperaturer. Hvis temperaturerne bliver lave nok går den forpuppede larve i dvale. Når puppestadiet afsluttes frembryder det voksne møl af sin puppe og parrer sig umiddelbart herefter.

Den samlede varighed af melmøllets livcyklus kan være alt fra 30 dage til ca. 300 dage afhængigt af temperaturer og fødetilgængelighed. Du kan læse mere om møls livscyklus her.