Hyppigt stillede spørgsmål om lus

I denne artikel har vi samlet en række hyppigt stillede spørgsmål om lus. Du finder bl.a. svar på, hvordan lus ser ud, hvor de lever, hvordan de smitter osv.

Ved nogle af spørgsmålene findes links til uddybende artikler om det pågældende emne.

Bemærk at denne artikel udelukkende omhandler de tre lusearter, som suger blod fra mennesker – og ikke de øvrige 5000 arter, som lever på dyr.

 

Udseende

Hvordan ser lus ud?

Alle lus har små, vingeløse og flade kroppe med seks ben (tre par). Hovedlus og kropslus har aflange kroppe, mens fladlus næsten er runde. Hovedlus kan både være hvide, brunlige og grå, mens kropslus altid er brunlige eller grålige i farven. 

Hvilken luseart der er tale om, afgøres normalt nemmest ved at se på dens levested; hovedlus lever i hårene på hovedet, kropslus lever i tøjet og fladlus lever i kønsbehåringen omkring kønsdelene. Alle tre lusearter kan i sjældnere tilfælde dog også vandre til andre dele af kroppen.

Hovedlus er 2,5 - 3 mm lange

Hovedlus er 2,5 – 3 mm i længden og har tre benpar. Nymferne kan dog være helt ned til 0,5 mm.

Voksne lus af forskellige lusearter har forskellige størrelser; hovedlus er 2,5 – 3 mm, kropslus er 2,5 – 3,5 mm og fladlus er 1,3 – 2 mm. Man skal dog være opmærksom på, at nymferne (som er forstadier til de voksne lus) er mindre og hos hovedlus f.eks. kan være helt ned til 0,5 mm i længden.

 

Hvordan ser luseæg ud?

Hovedluseæg er hvide og ovale, og er fastsklistrede til enkelte hårstrå i hovedbunden. Der sidder kun ét æg pr. hårstrå. Der findes normalt flest æg i nakken og bag ørerne.

Kropsluseæg er også hvide og ovale, men sidder i værtens tøj – typisk i tøjsømme og tøjfolder. Æggene såvel som de voksne lus findes især på steder, hvor tøjet strammer tæt ind til kroppen, som f.eks. i buksekanter, BH-stropper o.lign.

Fladluseæg sidder i brunlige sække, som er fastklistrede på enkelte hår. Udklækkede æggesække er hvide. Æggene findes normalt kun i kønsbehåringen, men de ses i sjældne tilfælde også i øjenvipper, skæg og andre stride hårtyper på kroppen.

Læs evt. mere om luseæg her.

 

Lusenes værter

Kan voksne få lus?

Voksne såvel som børn kan få lus. De har dog tendens til oftere at angribe børn end voksne – især fordi de er i tæt kontakt med hinanden i dagligdagen. Det er især børn i alderen 3 – 10 år, der angribes.

Frem til slutningen af Middelalderen var lus et problem hos praktisk talt alle aldergrupper.

 

Har jeg lus?

Hvis du pludselig oplever kraftig kløe i hovedbunden, er der stor sandsynlighed for, at du har hovedlus.

Hvis du pludselig oplever kraftig kløe på kroppen – især på steder hvor tøjet sidder tæt ind til kroppen – er der stor sandsynlighed for, at du har kropslus.

Hvis du pludselig oplever kraftig kløe omkring kønsdelene, er der stor sandsynlighed for, at du har fladlus.

 

Lever lus kun i håret?

Hovedlus lever primært i håret på hovedet, men kan også vandre til andre dele af kroppen og leve i behåringen her. Hovedlus foretrækker ikke snavset hår fremfor rent hår. Det kan hjælpe at klippe sig korthåret, hvis man har gentagende problemer med hovedlus (håret skal dog være kortere end 0,5 cm, hvis man skal være helt sikker på at undgå dem).

Kropslus lever udelukkende i værtens tøj og færdes kun på kroppen, når de skal suge blod.

Fladlus lever primært i kønsbehåringen omkring kønsdelene, men kan også vandre til andre dele af kroppen som f.eks. øjenvipperne, armhulerne eller skægget.

 

Smitte

Smitter lus?

Lus smitter mellem værter – dvs. mennesker. Hovedlus smitter kun ved tæt kontakt (hår-til-hår), mens kropslus også kan smitte via tekstiler, der deles (f.eks. sengetøj, håndklæder o.lign.). Fladlus smitter stort set kun ved intimt samvær.

Lus kan ikke smitte fra dyr til mennesker eller omvendt. Dyr angribes af lusearter, der udelukkende lever på dyr.

Luseæg kan ikke smitte, fordi de er fæstnede til enkelte hårstrå og kun kan udklækkes under de rette forhold (det kræver bl.a. at temperaturen er over 22°C).

 

Hvordan får man lus?

Lus spredes nemt mellem mennesker. Hovedlus får man især ved hår-til-hår kontakt. Kropslus får man ved tæt kontakt samt via tekstiler der deles (f.eks. sengetøj, håndklæder o.lign.). Risikoen for kropslus er også øget, hvis man bor meget tæt sammen. Fladlus får man især via intimt samvær.

Lus kan ikke hoppe, flyve eller svømme, og man kan ikke få dem fra kæledyr eller andre dyr. Luseæg kan heller ikke smitte.

 

Hvordan opstår lus?

Lus “opstår” ikke som sådan, men overføres fra menneske til menneske, ligesom mange andre parasitter og sygdomme.

Hovedlus og fladlus overføres kun ved tæt kontakt, mens kropslus også kan sætte sig i sengetøj, håndklæder o.lign. og derved finde vej til nye værter.

Selvom alle lus oprindeligt stammer fra æg, kan luseæg ikke smitte, fordi æggene er fastklistrede til værtens hår og normalt ikke kan udklækkes uden værtens kropsvarme. Dette gælder også kropslus, der fastklistrer sine æg i værtens tøjfibre.

 

Hvor kommer lus fra?

Lus kommer fra menneskeværter – dvs. de overføres fra ét menneske til et andet. Hovedlus og fladlus overføres især ved tæt kontakt, mens kropslus også kan overføres via tekstiler. 

Lus kommer ikke fra planter eller dyr (heller ikke kæledyr). Lus udklækkes af luseæg, men disse kan ikke smitte.

 

Behandling

Hvad gør man, når man opdager lus?

Når man opdager lus, bør man starte behandlingen så hurtigt som muligt. Herudover bør man også informere andre mennesker om lusenes tilstedeværelse:

  • Hovedlus: Hvis man har hovedlus, bør man undersøge alle personer i husstanden og hvis man har børn, bør skolen, daginstutionen og andre forældre også gøres opmærksomme herpå.
  • Fladlus: Hvis man har fladlus, bør man gøre alle seksualpartnere opmærksom herpå.
  • Kropslus: Hvis man har kropslus, bør man vaske alle tekstiler og rengøre hjemmet grundigt. Hvis man bor meget tæt sammen, bør man se om man kan finde en løsning på at få mere plads.

Læs evt. mere om behandling af lus her.

 

Hvordan slipper man af med lus?

Hovedlus kan være svære at slippe af med, fordi behandlingen ikke altid gribes korrekt an. De behandles nemmest vha. lusemiddel, men kan også fjernes ved lusekæmning med balsam. Læs evt. mere om behandling af hovedlus her.

Kropslus er normalt nemme at slippe af med, fordi det blot handler om oprette en almindelig hygiejne – dvs. gå i bad hver dag, vaske sit tøj regelmæssigt og skifte tøj hver dag. Læs evt. mere om behandling af kropslus her.

Fladlus er forholdsvist nemme at komme af med, fordi de blot skal behandles med et lusemiddel. Læs evt. mere om behandling af fladlus her.

 

Hvor længe skal lus være i fryseren?

Tommelfingerreglen er, at man fryser tøj og sengetøj (som en person med lus har brugt) i 2 døgn.

Ideen med at fryse tøj og sengetøj giver dog kun mening, hvis man har kropslus – og det er meget sjældent tilfældet. Kropslus forekommer mest hos mennesker, der ikke har mulighed for at opretholde normal hygiejne og som evt. bor meget tæt sammen. Eksempler herpå kan være flygtninge, hjemløse, krigsofre o.lign.

Når man får lus, er det næsten altid hovedlus, som alligevel ikke kan smitte via tøj eller sengetøj. Dette skyldes, at hovedlus (og også fladlus for den sags skyld) ikke kan overleve i mere end 24 timer uden for værten. Kropslus derimod kan overleve i op til 1 uge uden for deres værter og kan derfor smitte via tøj og sengetøj.

Hvis man har kropslus, er det dog ikke nødvendigt at fryse tøj og sengetøj; man kan nøjes med at vaske det ved 55°C (og evt. også tørretumble det), hvilket dræber alle lus og æg. Alternativt kan man lægge tekstilerne væk i aflukkede plastikposer i 14 dage, hvilket også dræber alle lus og æg.

 

Hvordan undgår man lus?

Kontakt: Lus kan undgås ved at undgå tæt kontakt med mennesker, der allerede har lus (især hår-til-hår kontakt). 

Børn: Hvis man har børn, der går i skole eller dagsinstitution, er det vigtigt at undersøge deres hår og hovedbunde regelmæssigt for hovedlus. Man bør også være opmærksom på tilstedeværelsen af lus i skolen og daginstitutionen (udbrud varsles som regel). Hovedlus hos børn forekommer især i perioden august – november samt umiddelbart efter ferier.

Produkter: Der findes specielle forebyggende lusemidler, som kan bruges til at undgå luseangreb. Disse midler kan med fordel bruges, hvis man har øget risiko for at få lus (hvis f.eks. et barn i husstanden har fået lus, der er lus i skolen, i ferier osv.). Vi anbefaler Linicin Prevent der ses til højre, fordi det ikke indeholder nogle former for insektgift og samtidig er hudvenligt samt lugtfrit.

Vi anbefaler dette produkt til at undgå lus

Hårlængde: Hårlængden har en vis betydning for risikoen for smitte, og det er et faktum, at langhårede børne oftere får lus end korthårede børn. Hvis man har fået lus gentagende gange, kan man derfor overveje at klippe sig korthåret. Håret skal dog være kortere end 0,5 cm, hvis man skal være helt sikker på at undgå dem.

 

Karakteristika

Hvor længe kan lus overleve?

Alle voksne lus har en levetid på op til 30 dage. Varigheden af det samlede livsforløb afhænger af arten, fordi æggenes udklækningstid og nymfestadiernes varighed varierer fra art til art. Læs evt. mere om lusenes livscyklus her.

Lus der ikke sidder på en vært, overlever ikke længe. Overlevelsestiden for de forskellige arter er følgende:

  • Hovedlus = 24 timer
  • Kropslus = 5 – 7 døgn
  • Fladlus = 24 timer

Kropslus og fladlus er meget afhængige af blod og kropsvarme fra deres værter, hvor kropslus er mere robuste, fordi de lever i værtens tøj.

 

Kan lus bide?

Lus ernærer sig ved at bide hul på huden på deres vært og suge blod her fra. De har munddele, som er specielt udviklede til formålet.

Mennesker reagerer meget forskelligt på lusebid. Hvis man aldrig har haft lus, mærker man normalt ingen eller meget lidt irritation ved de første par bid. Efter et kort stykke tid bliver man typisk en smule overfølsom over for biddene og begynder at reagere allergisk på dem. Dette medfører rødme, kløen og irritation i huden.

 

Hvad er forskellen på lus og lopper?

Lus og lopper minder meget om hinanden, fordi de begge er vingeløse parasitter, der kan leve på mennesker. Nogle af forskellene er, at:

  • Værter: Lus kun lever på en værtstype (enten fugle, mennesker, pattedyr osv.), hvor nogle loppearter både kan leve på f.eks. pattedyr og mennesker
  • Bevægelighed: Lopper kan hoppe, hvilket lus ikke kan. Lopper er generelt meget mere mobile end lus.
  • Udvikling: Loppers udviklingsstadier er mere klart opdelte, hvor der er tydeligt forskel på æggestadie, larvestadie, puppestadie og voksenstadie. Hos lus er forskellene mellem stadierne mindre tydelig og der er også færre stadier.

Lus og lopper tilhører begge underklassen Neoptera, men tilhører to forskellige overordener (Exopterygota og Endopterygota). Herunder ses den videnskabelige klassificering af hhv. lus og lopper:

Lus
Klassificering Dansk beskrivelse
Rige Animalia Dyr
Række Arthropoda Leddyr
Klasse Insecta Insekter
Underklasse Pterygota Vingede insekter
Infraklasse Neoptera Insekter med nymfestadier
Overorden Exopterygota Insekter med eksterne vinger*
Orden Phthiraptera Lus
Lopper
Klassificering Dansk beskrivelse
Rige Animalia Dyr
Række Arthropoda Leddyr
Klasse Insecta Insekter
Underklasse Pterygota Vingede insekter
Infraklasse Neoptera Insekter med nymfestadier
Overorden Endopterygota Insekter med interne vinger*
Orden Siphonaptera Lopper

*Udviklingen af hhv. eksterne og interne vinger er blot en af forskellene på lus (Exopterygota) og lopper (Endopterygota). Lus betragtes desuden som såkaldte hemimetabole insekter, som gennemgår en ufuldstændig forvandling, hvor lopper anses for at være holometabole insekter, som gennemgår en fuldstændig forvandling.

Disse egenskaber er dog ikke unikke for lus og lopper, men findes også hos andre insekter.