Blinde fluer

Blinde fluer (eller blind-fluer) er en lidt misvisende betegnelse, der bruges om klæger.

Navnet stammer fra deres tendens til at blive siddende, selvom man prøver at vifte dem væk eller klaske dem. Dette gælder især, når de æder – dvs. indtager nektar eller suger blod af værter som f.eks. mennesker.

Betegnelsen “blinde fluer” er misvisende, fordi klæger på ingen måde er blinde; de har tværtimod et meget veludviklet syn, som de bl.a. bruger, når de flyver og når de finder føde.

Deres store, farverige øjne kan muligvis have medvirket til navnets opståen, da de får det til at virke besynderligt, at fluerne ikke kan se noget (på trods af at de har så store øjne).

 

Blinde fluer er en anden betegnelse for klæger

Der findes intet, der hedder en “blind flue” – det er blot en anden betegnelse for klæger

 

Blindbremser

Klæger kaldes i øvrigt også blindbremser, fordi de minder meget om bremser. Her bør det dog nævnes, at de to insekter tilhører hver deres familie:

  • Bremser (Oestridae)
  • Klæger (Tabanidae)

De tilhører dog den samme orden kaldet tovingerne (Diptera) som også inkluderer bl.a. fluer, myg og mitter.

 

Findes der blinde insekter?

Der findes ingen blinde fluer, men der findes enkelte insekter, der er blinde. Helt konkret er det insekter, der lever i huler i f.eks. Atlasbjergene (i det nordvestlige Afrika) samt i visse europæiske huler. Insekterne kan ikke flyve, men har ben og typisk også meget lange antenner.

Herudover er der en del larver, der er blinde. Endeligt er der også mange insekter, der er farveblinde eller generelt har et dårligt syn.

Det bør også nævnes, at mange insekter har et bedre syn end mennesker og at nogle kan se et større farvespektrum end vi kan. Dette gælder f.eks. klæger og bier, der begge kan se ultraviolet lys, som er usynligt for mennesket. Denne del af deres syn er vigtig, fordi det gør dem i stand til at se hvilke blomster, der indeholder nektar – hvilket er praktisk, hvis nektar er den primære fødekilde.