Spinderovmider

Spinderovmider (Phytoseiulus persimilis) er spindemidens primære rovdyr og derfor den foretrukne rovmideart mod spindemider.

Når man bruger rovmider mod spindemider, bekæmper man dem på en økologisk måde, som er sikker for både planters, dyrs og menneskers helbred.

Hertil kommer, at rovmider mod spindemider er den absolut mest effektive og naturlige måde at bekæmpe spindemider på. Du kan læse mere om bekæmpelse af spindemider her.

Du kan købe spinderovmider her.

 

Udsætning af spinderovmider

Køb: De fleste forhandlere sælger spinderovmider i små flasker, der indeholder 500, 1000 eller 2000 individer. Flaskerne er fyldt med granulat eller savsmuld. Nogle steder leveres de også på planteblade.

Udsættelse: Spinderovmiderne skal udsættes straks efter modtagelse, men kan i nødstilfælde opbevares i køleskab ved  6 – 8 grader i et par dage.

Placering: Miderne bør altid udsættes på tørre blade (dvs. brug ikke forstøver forudgående) og placeres direkte på planternes blade. I praksis drysser man blot flaskens indhold ud på bladene og lader flasken samt dens låg hænge på planten. Forsøg at fordele indholdet ud på alle blade, men med mest på de angrebne blade.

Resultat: Få dage efter udsættelse begynder spinderovmiderne at bekæmpe spindemiderne og efter 2 – 6 uger er spindemiderne normalt nedkæmpede.

 


Du kan købe spinderovmider her.


 

Bekæmpelse

Hvis dine planter allerede er infesterede af spindemider, skal du bruge 500 spinderovmider på et område, der størrelsesmæssigt svarer til 2 A4-ark. På agurke- og tomatplanter f.eks. skal man bruge 10 mider pr. plante plus 1 – 2 mider pr. blad (men det kan være svært at kontrollere udsættelsen så præcist).

Jo flere spinderovmider du udsætter, jo hurtigere bekæmpes spindemiderne. Du kan estimere antallet af spindemider på en plante ved at tælle miderne på et blad og gange op med antallet af blade.

Tommelfingerregel: Hvis man udsætter 1 spinderovmide til 20 – 25 spindemider, sker bekæmpelsen på ca. 4 – 6 uger. Hvis man udsætter 1 rovmide til 5 spindemider, sker bekæmpelsen på ca. 2 uger.

Dette forudsætter dog at temperaturen og luftfugtigheden er optimal (se afsnittet ‘Trivsel' nedenfor). Udsætningen kan gentages hver 2. – 3. uge indtil bekæmpelsen lykkes.

Ved kraftige angreb bør man fjerne de mest beskadigede blade, før man udsætter miderne. Ved meget kraftige angreb bør man anvende insektsæbe på planterne to døgn før miderne udsættes.

Vær opmærksom på at spindemiderne kan vende tilbage senere på året, som et resultat af rovmiderne løber tør for føde og ender med at æde hinanden. Derfor er forebyggende anvendelse ofte en god ide.

Vi anbefaler disse insektsæber

 

Forebyggende anvendelse

Hvis du vil bruge spinderovmiderne til at forebygge spindemideangreb, skal du udsætte 1 – 5 spinderovmider pr. kvadratmeter. Miderne skal udsættes én gang om ugen og skal også udsættes på planter, der ikke tidligere har været angrebet. 

 

Beskrivelse af spinderovmiden

Spinderovmider er meget små (ca. 0,5 mm), men synlige med det blotte øje. Man skal dog bruge en lup, hvis man vil identificere dem.

Som de fleste andre rovmider bevæger spinderovmider sig meget hurtigt omkring. Deres kroppe er tåreformede med lange ben og de er en smule større end deres byttedyr (spindemiderne). De voksne spinderovmider er orange eller orange-røde, mens nymferne har en bleg laksefarve.

Spinderovmidernes æg er ovale og omtrent dobbelt så store som spindemidernes æg.

Husk på at spindemider om vinteren udvikler en rødlig farve, hvilket kan gøre det sværere at skelne dem fra spinderovmider.

 

Trivsel

Spinderovmider kan bekæmpe spindemider ved 18 – 35°C, men trives bedst ved 18 – 27°C (især 24 – 25°C fordi spinderovmiderne her formerer sig hurtigere end deres byttedyr). Temperaturen bør lægge i disse intervaller i mindst 8 – 12 timer pr. døgn.

Den relative luftfugtighed skal helst være over 60%, hvor 70 – 80% er optimalt. Midernes udvikling stopper helt ved en fugtighed 25 – 30%.

Svovl hæmmer i øvrigt midernes aktivitet og udvikling.

 

Spinderovmidens byttedyr

Spinderovmiderne er specialiserede rovdyr, som stort set kun lever af spindende mider i underfamilien Tetranychinae. Spinderovmiderne kan dog også æde unge tordenfluer og endda være kannibalistiske hvis der er mangel på føde.

Spinderovmiderne jager deres bytte vha. bestemte lugte, der findes på planter, som er infesterede af spindemider. Når spinderovmiderne finder spind fra spindemider, intensiverer de deres jagt på byttedyrene.

Spinderovmider æder 5 voksne mider eller 20 æg pr. døgn og formerer sig hurtigere end spindemider, hvis temperaturen er 28°C eller derover. Spinderovmider kan med rette betegnes som grådige og æder alle spindemider i alle deres livsstadier (dvs. æg, larver, nymfer og voksne).

 


Du kan købe spinderovmider her.


 

Fødemangel

Det er værd at bemærke, at spinderovmider skal have adgang til spindemider for at overleve. Selvom de kan æde unge tordenfluer og være kannibalistiske, er dette normalt ikke et holdbart fødegrundlag.

Fordi spinderovmiderne er så effektive jægere, sker det ofte at de helt udrydder deres bytte og derved fjerner deres eget livsgrundlag. Dette er ønskværdigt på planter, hvor man slet ikke ønsker mideskader (som f.eks. blomster), men på afgrøder hvor en vis grad af skader er acceptabel (f.eks. tomater og agurker), er det mere optimalt at have en stabil balance mellem rovmiderne og deres bytte.

Når spinderovmiderne æder alle spindemiderne i deres omgivelser, sulter de ihjel. I disse tilfælde skal spinderovmiderne genudsættes, hvis spindemiderne igen bliver et problem.

 

Livscyklus

Herunder gennemgås spinderovmidens livscyklus trin for trin:

  • Æggestadiet: Ved en temperatur på 17 – 27°C lægger den voksne hunmide op til 60 æg. Æggene har lys orange farve og bliver mørkere kort før udklækkelse. Æggene lægges tæt på en fødekilde (ofte iblandt spindemidernes æg) og udklækkes efter 2 – 3 dage.
  • Larvestadiet: I larvestadiet indtager larven ikke nogle former for føde.
  • Nymfestadie: Nymfen begynder at æde spindemider (og evt. andre byttedyr) umiddelbart efter hamskifte. Nymfen gennemlever to stadier, inden den bliver fuldvoksen; protonymfe og deutonymfe.
  • Voksen spinderovmide: Voksne spinderovmider lever normalt i ca. 50 dage og hunmiderne lægger æg igennem hele deres livstid. Fordi spinderovmider oprindeligt stammer fra tropiske klimaer, er de aktive hele året rundt, når de befinder sig indendørs.

Perioden fra æggestadiet til voksenstadiet varer fra ca. 25 dage ved 15°C til ca. 5 dage ved 30°C. Minimumstemperaturen for aktivitet er 10°C. Den optimale luftfugtighed er 70 – 80% (i plantens krone). Midernes udvikling hæmmes, hvis fugtigheden er under 70% og ved 25 – 30% stopper deres udvikling helt.

 

Andre nyttedyr mod spindemider

Udover spinderovmider kan man også bruge følgende nyttedyr til at bekæmpe spindemider:

  • Tripsrovmiden (Amblyseius cucumeris)
  • Næbtægen/Orius-rovtægen (Orius majusculus)
  • Netvingearten Chrysopa perla (i familien guldøjer)

Læs evt. mere om disse arter i vores artikel om rovdyr mod spindemider.

 

Du kan købe spinderovmider her.