Rovmider mod spindemider

Der findes en del forskellige midearter, der kan bruges til at holde bestanden af spindemider under kontrol. Disse mider kaldes også nyttedyr og er det mest effektive værktøj mod spindemider.

Der findes dog også andre rovdyr mod spindemider – som f.eks. tæger og netvinger. Du kan læse mere om alle spindemidernes rovdyr i denne artikel. Se evt. også vores artikel om spindemider her.

Du kan købe spinderovmider her.

 

Spinderovmider

Spinderovmider (Phytoseiulus persimilis) er spindemidernes primære rovdyr, fordi de er specialiserede i at leve af spindemider.

Spinderovmiderne er de foretrukne rovmider mod spindemider – både i private sammenhænge (drivhuse, haver, stueplanter o.lign.) og kommercielle (gartnerier, plantager, landbrug osv.).

I vores artikel om spinderovmider kan du læse om, hvordan spindemider udsættes og anvendes mod spindemider.

 

Tripsrovmiden

Tripsrovmiden (Amblyseius cucumeris) og den tæt beslægtede Swirskiirovmide (Amblyseius Swirskii) lever primært af thrips og mellus – især individer i unge livsstadier – men også spindemider. De æder dog også pollen.

I praksis kan tripsrovmiden og swirskiirovmiden derfor anvendes som rovdyr mod spindemider, mellus og thrips (tordenfluer).

 

Metaseiulus occidentalis

Metaseiulus occidentalis er en mide i samme familie (Phytoseiidae), som spinderovmider og tripsrovmider, som også lever af bl.a. spindemider, men også pollen og andre typer føde. Den trives bedst i varme og tørre klimaer.

Metaseiulus occidentalis er omtrent samme størrelse som spindemider, men er mere skinnende og pæreformede. Deres farve kan variere fra flødefarvet til ravrød – afhængigt af hvad de har ædt. De mangler desuden de to karakteristiske pletter, som spindemider har. Deres æg er større end spindemidernes.

Ligesom de andre rovmider er Metaseiulus occidentalis mere aktiv end sine byttedyr.

 

Phytoseiidae-familien

De tre midearter der nævnes ovenfor er alle medlem af den samme familie: Phytoseiidae. Som det fremgår af deres latinske navne tilhører de dog hver deres slægt; Phytoseiulus, Amblyseius og Metaseiulus.

I hver slægt findes der andre midearter. I slægten Phytoseiulus f.eks. findes der 6 arter udover spinderovmiden.

 

Hvordan bekæmper rovmiderne spindemiderne?

Spindemider er enten primære eller potentielle byttedyr for alle de rovmider, der nævnes her på siden. Naturen har med andre ord udviklet nogle rovmidearter, der er specialiserede i at æde spindemider – og andre som kan æde dem, selvom spindemiderne ikke er deres primære byttedyr.

Når man udsætter rovmider på en plante, æder de som udgangspunkt alle spindemiderne. Når der ikke er flere spindemider (eller andet bytte), begynder rovmiderne at æde hinanden eller vandre videre i søgen efter føde. I nogle tilfælde vil de helt enkelt dø af sult.

Ved meget kraftige angreb af spindemider, skal der dog udsættes mange rovmider – ellers lykkes bekæmpelsen ikke. Du kan læse mere om udsætning af mider her.

 

Rovmide eller spindemide?

For at se forskel på rovmider og spindemider, skal man bruge en lup – og selv med en lup kan det være vanskeligt. Det er dog visse punkter, hvor rovmiderne generelt adskiller sig fra spindemiderne:

  • Munddele: Rovmidernes munddele er fremadrettede, hvor spindemidernes munddele vender nedad.
  • Aktivitet: Rovmider er generelt mere aktive end spindemider. I praksis løber de mere omkring og bevæger sig hurtigere end spindemiderne.
  • Æg: Rovmidernes æg er generelt større end spindemidernes.

 

Andre nyttedyr mod spindemider

Udover spinderovmiden findes der også følgende nyttedyr mod spindemider:

  • Bladlustæger (Anthocoridae) – inklusive næbtægen/orius-rovtægen (Orius majusculus)
  • Mariehøns (Coccinellidae) – inklusive Stethorus punctillum som er en lille sort bille, der – ligesom spinderovmiden – er specialiseret i at leve af spindemider
  • Netvingen Chrysopa perla (ingen dansk betegnelse, men den tilhører familien Guldøjer)
  • Myrearten Tapinoma melanocephalum (ingen dansk betegnelse, men på svensk kaldes den ‘mindre husmyra')
  • Thrips/tordenfluer (Thysanoptera)

I de fleste lande er spinderovmiden som nævnt det mest anvendte rovdyr mod spindemider.

 


Du kan købe spinderovmider her.