Myggestik

Myggestik medfører kløe, hævelse og rødme, fordi myg indsprøjter et proteinstof i blodet, når de stikker. Proteinstoffet gør det lettere for myggen at suge blod, fordi det hæmmer blodets evne til at størkne.

Den bedste behandling er at anvende cremer, stifter eller sprays mod myggestik. Disse midler lindrer hurtigt symptomerne effektivt og bør derfor altid medbringes, hvis man skal opholde sig på steder med mange myg. 

 

Behandling af myggestik

Myggestik bør behandles med bedøvende cremer, stifter eller sprays, som fås i håndkøb. Vi anbefaler følgende midler til behandling af myggestik:

Vi anbefaler disse midler mod myggestik, fordi de er effektive og forholdsvis billige

 

Du kan se en sammenligning af midlerne mod myggestik her.

Hvis man er meget generet af sine stik, kan man bruge creme med antihistaminer, som kan købes i håndkøb på apoteket (man bør dog konsultere sin læge forudgående). I tilfælde hvor man har store hævelser, kan disse behandles med binyrebarkhormon, hvilket dog kræver, at man konsulterer en læge en først.

 

Øvrig pleje

Selvom produkterne ovenfor har den absolut bedste effekt mod kløe og hævelse ved myggestik, findes der en række andre ting, man kan gøre for at lindre symptomerne:

  • Hæv det ramte område (hvis myggestikket sidder på benet, kan du f.eks. lægge dig ned og lade benet hvile på en stol)
  • Nedkøl området omkring myggestikket med kolde omslag eller is indpakket i et viskestykke
  • Vask myggestikkene med nænsomt med vand og sæbe

Hvis kløen og/eller hævelsen forværres eller fortsætter i længere tid, bør du konsultere en læge.

 

Kløe og hævelse ved myggestik

Kløe, hævelse og rødme er de mest karakteristiske symptomer på myggestik. Symptomerne opstår ofte kort tid efter, at selve stikket har fundet sted, men i nogle tilfælde kan der gå helt op til 48 timer, før de viser sig. Symptomerne aftager løbende over et par dage og forsvinder herefter helt.

Hævelserne kan være store hos nogle mennesker, hvilket normalt skyldes en allergisk reaktion på myggestikket. Herudover kan årsagen til større hævelser også være stik fra andre insekter (som f.eks. bier eller hvepse), fordi disse generelt hæver mere end myggestik.

Jo flere myggestik man får, jo større er sandsynligheden for, at man udvikler tolerance overfor stikkene. I praksis betyder dette, at symptomerne såsom kløe og hævelse bliver mindre i fremtiden. I nogle tilfælde kan dette være forklaringen, når børn har kraftigere reaktioner på myggestik end voksne. Det bør dog nævnes, at mennesker der stikkes første gang (primært børn) ikke nødvendigvis får symptomer.

 

Kan man blive immun over for stikkene?

Man ved endnu ikke, om kroppen kan blive helt immun over for proteinstoffet i myggestik, men man har i flere undersøgelser bevist, at kroppen kan udvikle en høj grad af tolerance over for det. Tolerancen opstår, når immunforsvaret udvikler antigener over for de stoffer, som myggen sprøjter ind i vores krop ved dens stik.

En finsk undersøgelse har vist at omkring 50% af de unge mænd, der bor i den finske del af Lapland, er tolerante overfor myggstik, mens dette kun er tilfældet hos ca. 5% i den sydlige del af Finland, hvor myg generelt er meget mindre problem. Dette fænomen ses også i mange andre myggeplagede lande og områder.

 


Disse midler anbefales mod myggestik


 

Fakta om myggestik

  • Udseende: Myggestik kan både variere i størrelse og er rødlige. Myggestikkets midte kan være hvidlig. Udseendet afhænger meget af kroppens reaktion samt hvilken myggeart der stikker. Stik fra myg hæver generelt mindre end stik fra bier og hvepse. 
  • Hunner og hanner: Det er kun hunmyg, der stikker – hannerne lever af nektar og andre typer plantesukker. Hunmyggene bruger værtens blod til at udvikle sine æg. 
  • Myggesværme: Der er ingen grund til at frygte de store myggesværme, som man af og til ser om sommeren (typisk på enge, i skovbryn o.lign.), fordi de udelukkende består af hanmyg, som ikke stikker.
  • Proteinstof: Myg indsprøjter et proteinstof, når de stikker deres vært. Dette stof gør det nemmere for myggen at suge blod, fordi det hæmmer blodets evne til at størkne.
  • Symptomer: De mest almindelige symptomer på et myggestik er kløe, hævelse og rødme – men mere alvorlige symptomer kan i sjældne tilfælde forekomme.
  • Helingsperiode: Symptomerne på myggestik aftager typisk i løbet af par dage og stikket heler normalt fuldstændigt herefter.

 

Video af et stik

I videoen nedenfor kan du se, hvordan en mygs snabel bevæger sig rundt i vævet hos en mus:

De små gennemsigtige “blokke” er musens celler. Bemærk hvordan myggens snabel kan opdele sig og bevæge sig i forskellige vinkler. Dette gør det lettere for myggen at dække et stort område, når den søger efter blodårer.