Myggestik og allergi

En allergisk reaktion over for myggestik skyldes, at man har dannet antistoffer over for proteinstoffet i myggenes spyt. Allergien forværrer de normale symptomer på myggestik – dvs. kløe, hævelse og rødme – men kan også medføre andre symptomer.

Kraftige reaktioner på myggestik behøver dog ikke at skyldes allergi; årsagen kan blot være sart hud, der reagerer voldsomt på stikket.

I Danmark fører reaktioner på myggestik kun til livstruende situationer i yderst sjældne tilfælde. Når et insektstik fører til voldsomme symptomer, er der i langt de fleste tilfælde tale om stik fra bier eller hvepse.

Hvis man oplever voldsomme symptomer efter myggestik eller har mistanke om at have allergi over for myggestik, bør man altid opsøge læge.

Myggestik kan udløse allergi hos mennesker, hvilket medfører kraftigere symptomer ved stik

Allergi overfor myggestik forværrer de normale symptomer på myggestik (kløe, hævelse og rødme), men kan også medføre andre symptomer

 

Symptomer på en allergisk reaktion

Selvom nogle mennesker har få eller ingen symptomer ved myggestik, oplever de fleste kløe, hævelse og rødme i et vist omfang.

Når man får en allergisk reaktion over for myggestik, skyldes dette at man har dannet antistoffer over for proteinstoffet i myggenes spyt.

Lette reaktioner

Ved lette allergiske reaktioner på myggestik er symptomerne de samme som hos ikke-allergikere, men de er en smule kraftigere. Symptomerne inkluderer:

 • Hudkløe
 • Hævelse omkring myggestikket
 • Nældefeber (rødt udslæt) omkring myggestikket

Alvorlige reaktioner

Mere alvorlige allergiske reaktioner kan medføre følgende symptomer:

 • Store områder med hudkløe
 • Skader på huden
 • Blå mærker omkring myggestikket
 • Nældefeber over hele kroppen
 • Hævede lymfeknuder
 • Lymfangitis (inflammation i lymfekar)
 • Anafylaktisk shock (alvorlig reaktion der medfører hævelser i vævet, hvilket bl.a. kan blokere luftvejene og medføre vejrtrækningsbesvær)

Hvis man oplever nogle af symptomerne ovenfor, eller i det hele taget har mistanke om allergi, bør man opsøge læge. Hvis man oplever meget alvorlige reaktioner på myggestik – inklusiv voldsomme hævelser på andre steder end stiksteddet (anafylaktisk shock) – bør man altid søge læge omgående.

Det bør dog nævnes, at voldsomme reaktioner såsom anafylaktisk shock kun sjældent udløses af myggestik. De opstår oftere efter stik fra andre insekter som f.eks. bier eller hvepse. Årsagen hertil er, at bier og hvepse indsprøjter gift i vores krop som led i en forsvarsreaktion, hvorimod myg indsprøjter antikoagulerende proteinstof som et led i et fødeindtag. Men nogle mennesker kan reagere voldsomt på både stik fra myg såvel som bier og hvepse.

 

Farlige stik

Det er kun i yderst sjældne tilfælde, at stik fra myg, mitter og bremser (klæg) er farlige. Stik i munden, halsen og svælget kan dog være farlige, fordi hævelserne kan blokere vores luftveje, hvilket kan stoppe ilttilførslen.

Man bør altid opsøge læge, hvis man bliver stukket i et af disse områder – også selvom man ikke er allergisk overfor myggestik eller andre insektstik.

Herudover bør man også opsøge læge, hvis man:

 • oplever nogle af de alvorlige symptomer på allergiske reaktioner (se listen ovenfor)
 • har fået mange myggestik på en gang og får en reaktion herpå
 • er blevet stukket og i forvejen lider af en hjertesygdom
 • oplever kløe i håndflader, ører, hårbund eller andre usædvanlige steder

Det er værd at bemærke, at alvorlige reaktioner på myggestik og andre insektstik næsten altid forekommer meget kort tid efter stikket.

 

Behandling af allergien

Uanset om man er er allergisk over for myggenes proteinstof eller ej, findes der kun tre egentlige behandlingsmuligheder:

 • Midler der lindrer symptomerne på myggestik (som dem der ses her på siden)
 • Antihistaminer (som fås i håndkøb på apoteket – tal med din læge herom)
 • Binyrebarkhormon (som er receptpligtigt og fås efter kontrol hos en læge)

I langt de fleste tilfælde giver de to første behandlingsmuligheder rigelig lindring af symptomerne.

 

Allergitest mod myg

I Danmark er der mulighed for at blive testet for myggeallergi vha. en blodprøve (en såkaldt myggeallergitest). Allergitesten anvendes dog normalt ikke i praksis, fordi:

 • den kun tester allergi over for 1 myggeart (der findes mere end 30 arter af stikkende myg i Danmark)
 • der hidtil kun er meget få eller ingen, der har reageret positivt på den

Myggeallergitesten ændrer heller ikke det endelige valg af behandling og anbefales derfor ikke af allergilæger.

Der findes i øvrigt også en allergiundersøgelse, som kan vise om man er allergisk overfor bi og/eller hvepsestik. Undersøgelsen viser desværre intet om myggestik.

 

Allergivaccination

Allergivaccinationer anvendes ikke mod myggestik, men kun mod bistik og hvepsestik. Princippet bag en allergivaccination er, at man giver patienten en smule af den insektgift, som vedkommende har dannet antistof mod. Giftstoffet gives ved indsprøjtning og behandlingsforløbet strækker sig over en længere periode (typisk 3 -5 år). I løbet af behandlingen opjusteres doseringen løbende, mens hyppigheden af indsprøjtningerne gradvist nedsættes (i praksis starter man med mange små hyppige doser og slutter af med få større doser). En allergivaccination holder i adskillige år og i nogle tilfælde endda hele livet.

 

Hvilke sygdomme kan myg overføre?

Myg kan fungere for mellemværter for forskellige sygdomme; dvs. de bærer sygdommen uden nødvendigvis selv at reagere på den, men er i stand til at smitte nye værter, når de suger blod fra dem. I praksis betyder dette, at en myg skal stikke en inficeret vært for at kunne smitte nye værter. 

Myg bærer især virus og parasitter, der – hvis de overføres til dyr eller mennesker – kan udløse sygdom hos værten. Det er dog ikke sikkert, at en virussen eller parasitten overlever i myggen, ligesom det heller ikke er sikkert, at de kan overleve værtens immunforsvar. Derfor er et stik fra en inficieret myg ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man udvikler den pågældende sygdom.

De mest almindelige sygdomme, der overføres af myg, er:

 • Malaria
 • Dengue feber
 • Hjernebetændelse (encephalitis)
 • Gul feber
 • Vestnilvirus
 • Hjernehindebetændelse (meningitis)
 • Zikavirus

Symptomerne på at myggestik muligvis kan skyldes andet end allergiske reaktioner, kan være:

 • Feber
 • Kraftig hovedpine
 • Smerter i kroppen
 • Kvalme eller opkast
 • Udslæt
 • Træthed
 • Lysfølsomhed
 • Forvirring
 • Neurologiske ændringer

Opsøg læge hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer efter et myggestik.