Sådan undgår du myggestik

Man kan undgå myggestik på flere måder – f.eks. ved at:

  • skjule sin kropslugt overfor myggene
  • afskræmme myggene
  • tildække huden
  • undgå steder hvor myg trives

I denne artikel gennemgår vi metoderne ovenfor og forklarer hvordan myggestik bedst undgås.

 

7 gode råd til at undgå myggestik

Herunder gennemgår vi de bedste råd til at undgå myggestik. Råddene er i prioriteret rækkefølge, så de mest effektive og vigtige råd kommer først og de mindre vigtige til sidst:

 

1. Myggemiddel

Den absolut bedste beskyttelse mod myg opnås vha. myggemiddel. Der findes to to typer: syntetiske og naturlige myggemidler. De syntetiske er mere effektive og har en længere virketid end de naturlige, og er derfor ofte at foretrække.

De to typer myggemidler virker også forskelligt på myggene; de syntetiske afskræmmer myggene, hvor de naturlige overdøver vores naturlige kropslugte, så vi kamufleres over for myggene. Læs mere om valg af myggemiddel her.

 

2. Myggebekæmpelse

Udover at beskytte kroppen med myggemidler, kan man også aktivt bekæmpe myg i nærområdet vha. f.eks. myggefælder, myggedræbere, myggelys og myggespiraler. Hvis man både bekæmper myggene, bruger myggemidler og følger rådene nedenfor er man optimalt beskyttet.

 

3. Tøj

Tildækning af kroppen er en af de mest effektive måder at undgå myggestik på. Selvom myg kan stikke igennem tætsiddende tøj og tynde tekstiler, mindsker tøjet risikoen for myggestik betydeligt. Det er med andre ord især utildækkede hudområder, der er mest udsatte (og særligt de steder hvor kroppen afgiver mest varme såsom håndled, ankler og nakke).

Der findes forskellige teorier om, hvorvidt tøjfarver påvirker myggenes lyst til at stikke. Én teori er, at mørkt tøj tiltrækker myg, fordi det absorberer mere varme end lyst tøj (og det er et faktum, at myg tiltrækkes af varme). En anden går på, at myg angiveligt skulle foretrække tøjfarver, der skiller sig ud fra omgivelserne. Nogle mener også, at lyse tøjfarver er mere attraktivt for myg end mørke farver. Ingen af disse teorier er dog videnskabeligt beviste.

 

4. Vind

Myg er hverken hurtige eller særligt stabile flyvere. Vind gør det endnu vanskeligere for dem at flyve og de undgår derfor vindblæste områder. Hvis man opholder sig på et ventileret område, mindsker man derfor risikoen for myggestik.

 

5. Tidspunkt

Myg stikker mest i om aftenen – især i timerne omkring skumringen. I varme lande kan myg også være meget aktive i morgentimerne ved solopgang. Hvis man undgår at opholde sig udendørs i disse timer (og husker at bruge myggemidler), mindsker man risikoen for myggestik betydeligt.

 

6. Steder

Hvis man skal ud i naturen, kan det være svært helt at undgå myg – men hvis man undgår de steder, hvor myggene især trives, kan man begrænse risikoen for myggestik betydeligt.

Myg er især at finde på steder, hvor der er vindstille, skyggefuldt og fugtigt. De lever ofte i nærheden af stillestående vand, fordi deres larver udvikler sig heri. Eksempler herpå kan være skovsøer, vandtrug, grøfte, bassiner o.lign.

 

7. Myggenet

Myggenet bruges mest i lande, hvor myg udgør et stort problem. I Danmark er det mest relevant om sommeren, hvor problemet med myg er værst. Hvis man skal sove udendørs i f.eks. telt eller bivuak (eller direkte under nattehimlen), er det dog altid god ide, at medbringe et myggenet. Dette gælder også gamle hytter o.lign., hvor myggene let kan komme indenfor. Her kan man placere myggenettet over sengen eller foran vinduet.

 

Myggestik om natten

Myggestik om natten kan være et stort problem, fordi man i søvnen er mindre opmærksom på sin krop og derfor nemmere udsættes for stik.

Hvis man pludseligt får myggestik om natten i sin egen bolig, bør man dog overveje, om det egentligt er myggestik, der er tale om. I mange tilfælde er stikkene slet ikke stik, men i stedet bid fra væggelus eller lopper.

Hvis der vitterligt er tale om myggestik, kan man med fordel følge sidstnævnte råd på listen ovenfor – dvs. anvendelse af myggenet – fordi det er en af de mest effektive metoder til at undgå myggestik om natten. I praksis kan man både hænge myggenettet over sengen eller for vinduet (eller andre åbninger).

Hvis man skal sove i et meget myggeplaget område, kan man evt. overveje at købe et myggenet, som er imprægnerede med myggemiddel. Dette er dog kun sjældent nødvendigt i Danmark.

Man kan også sprøjte myggemiddel på vinduer, døre og vægge, inden man skal sove. Husk blot at forlade rummet i en times tid efter sprøjtning.

 

Myggestik om vinteren

Hvis man i Danmark får myggestik om vinteren, skyldes dette normalt den store husmyg (Culiseta annulata). Myggen stikker især hvis man forstyrrer den på dens overvintringssted.

Eftersom de fleste myggearter ikke er aktive om vinteren, bør man dog overveje, om stikkene i virkeligheden er loppebid eller væggelusebid.