Mygs levetid og livscyklus

Hvor længe en myg kan leve, afhænger af, hvordan man definerer dens livstid:

  • Voksenstadiet: Hvis man kun tager udgangspunkt i voksenstadiet er myggenes længste levetid ca. 2 måneder.
  • Hi: Hvis man medregner myg, der kan gå i hi er levetiden op til 6 måneder.
  • Livscyklus: Hvis man medregner myggenes komplette livscyklus – dvs. æggestadiet, larvestadiet, puppestadiet og voksenstadiet – er levetiden over 1 år.

 

Andre fakta om levetiden

Udover ovenstående gælder følgende om levetiden for myg:

  • Den gennemsnitlige levetid for voksne myg er under to måneder
  • Hunmyg kan normalt leve i 6 – 8 uger (under de rette forhold)
  • Hanmyg lever normalt i ca. 10 dage (deres liv er generelt kortere end hunmyggenes)

Myggenes levetid afhænger desuden af en række ydre faktorer såsom temperatur, fugtighed, fødetilgængelighed, rovdyr m.fl.

Langt de fleste myggearter er i øvrigt afhængige af vand for at kunne lægge æg – og larverne og pupperne kan normalt heller ikke færdigudvikle sig uden vand.

 

Livscyklus

Myg gennemgår 4 seperate stadier i deres livcyklus:

  • Æggestadiet
  • Larvestadiet
  • Puppestadiet
  • Voksenstadiet

Larvestadiet kan dog indeholde flere understadier. Hvad der præcis sker i de enkelte stadier, er individuelt fra art til art, ligesom deres varighed også afhænger myggearten.

Nedenfor finder du en generaliseret gennemgang af de forskellige stadier, hvor der ikke gås i dybden med variationerne hos de enkelte arter. Gennemgangen giver et godt overblik over, hvordan en mygs liv forløber:

 

Æggestadiet

Æggene lægges et ad gangen og nogle arter lægger dem i større klynger, der kan flyde i vandoverfladen. Når de lægges i klynger, består disse typisk af op til 200 æg.

Det er imidlertid ikke alle arter, der lægger deres æg i vandoverfladen; nogle lægger dem direkte i vandet (så det falder til bunds), mens andre lægger dem i nærheden af vandet,  på fugtig jord eller på jord der senere vil blive oversvømmet.

De fleste æg udklækkes inden for 24 – 48 timer, men hos nogle myggearter kan æggene modstå hele sæsoner (f.eks. vinter eller sommer) eller endda år, før de klækkes.

 

Larvestadiet

Myggelarver lever i vand og kommer op til vandoverfladen for at ånde. Larverne skifter deres ham 4 gange og vokser ved hvert hamskifte. De fleste myggelarver har rørlignende åndedrætsorganer, som de bruger til at trække vejret med. Disse organer er normalt larvernes eneste forbindelse til luften over vandets overflade. Organerne sidder i larvernes ende, så de hænger med hovedet nedad, når de ånder.

Nogle myggearters larver ånder dog anderledes – som f.eks. malariamyggenes larver. Der findes også nogle arter (Coquillettidia og Mansonia), som hæfter sig til planter for at få luft. Fælles for alle arter er, at de ernærer sig af mikroorganismer og organisk materiale i vandet. Efter larvestadiet forpupper larven sig.

 

Puppestadiet

I puppestadiet forpupper larverne sig i pupper (kokoner), som de selv fremstiller. Puppestadiet er et hvilestadie, hvor larverne ikke indtager føde. De er dog mobile og kan reagere på lys og forandringer i omgivelserne. Hvis de skal bevæge sig omkring, sker dette ved bevægelse af deres haler. Når de bevæger sig i dette stadie, er det typisk for at søge mod bunden eller andre mere beskyttede områder.

Puppestadiet er desuden tidspunktet, hvor larverne udvikler sig til voksne myg. Det er den samme udvikling som f.eks. sommerfugle gennemgår, når de udvikler sig fra sommerfuglelarver til voksne sommerfugle i deres pupper. Puppestadiet varer typisk 7 – 10 dage og slutter, når den voksne myg frembryder af sin puppe.

 

Voksenstadiet

Efter frembrydelsen af puppen bliver den voksne myg normalt siddende et kort stykke tid på vandoverfladen. Herved hærdes de forskellige kropsdele, ligesom deres kroppe får mulighed for at tørre. Hos de fleste myg skal vingerne udbredes og tørre ordentligt, før de kan flyve. Blodsugning og parring starter først et par dage efter, at de er frembrudt som voksne.

 

Stadiernes varighed

Hvor længe hvert stadie varer, afhænger som nævnt af myggearten, men også af temperaturer. Nogle arter kan gennemleve deres livscyklus på så lidt som 4 dage, mens den hos andre kan være op til 1 måned.

Der er som nævnt nogle arter, der kan tilbringe hele årstider i et æg blot for at vente på, at forholdene bliver optimale for udklækning. Hvis man medregner disse arter – og tiden i ægget som levetid – kan en mygs livstid i princippet være over 1 år.