Møl i hjemmet

Hvis man opdager møl i hjemmet, er det som regel en af følgende arter:

  • Klædemøl
  • Pelsmøl
  • Tofarvede frømøl
  • Frømøl

Nedenfor kan du læse mere om disse 4 arter og deres forekomst samt adfærdsmønstre i hjemmet.

 

Klædemøl

Føde: Klædemøllenes larver lever især af organiske tekstiler såsom uld, silke, fjer osv. I praksis er det ofte hengemt tøj eller andre tekstiler, klædemøllarverne angriber. Bemærk at klædemøl kun kan overleve i hjemmet og ikke i naturen.

Tegn: Hvis man finder gennemhullet tøj, som evt. også er tilsmudset af små hvide ekskrementer og spind (fra larverne), kan det meget vel skyldes klædemøl. Bemærk dog at både pelsmøl og frømøl også kan gennemhulle tøj og andre tekstiler.

Klædemøl kan kun trives i opvarmede hjem

Gennemhullet tøj skyldes ofte klædemøl – men pelsmøl og frømøl kan også være årsagen

Bekæmpelse: Bekæmpelse af klædemøl handler om 1) at inspicere alle tekstiler grundigt for larver og æg, 2) rengøre alle tekstiler og opbevaringssteder samt 3) at opbevare alle tekstiler i veltillukkede poser. En mere detaljeret instruktion findes via linket nedenfor.

Læs mere om klædemøl her.

 

Pelsmøl

Føde: Pelsmøllets larver lever af organiske tekstiler ligesom klædemøllets larver, men kan i sjældne tilfælde også ernære sig af tørre fødevarer. Pelsmøllarver angriber især pels, men kan også sagtens leve af andre tekstiltyper.

Tegn: Hvis du har en pels hængende i et skab og du opdager, at der er store pelsløse plamager (hvor pelsen er “faldet af”), er det med stor sandsynlighed pga. pelsmøl. Deres larver gnaver pelsens hår over ved roden og bevæger sig typisk rundt i et afgrænset område, hvilket resulterer i de pelsløse plamager.

Pelsmøl lever især af pels og andre tekstiler i hjemmet

Pelsmøl angriber især pels, men kan også leve af andre materialer

Bekæmpelse: Ligesom ved klædemøl handler bekæmpelsen af pelsmøllene om at inspicere alle hjemmets tekstiler, rengøre dem og deres opbevaringssteder samt at forebygge fremtidige angreb ved at opbevare alle hengemte tekstiler i tætlukkede poser. En mere udførlig instruktion findes via linket nedenfor. 

Læs mere om pelsmøl her.

 

Tofarvede frømøl

Føde: I hjemmet lever tofarvede frømøls larver primært af tørre fødevarer såsom gryn, morgenmadsprodukter, krydderier, bulgur osv. De kan dog også ernære sig af forskellige plantematerialer.

Tegn: Larvespind i fødevarer eller fødevarer der klumper sammen pga. larvernes afføring, er to meget typiske tegn på tofarvede frømøl. Larverne er normalt vanskelige at få øje på. De voksne møl tiltrækkes af lys og hvis ser dem flyve eller løbe omkring, er dette næsten et sikkert tegn på et mølangreb.

I hjemmet angriber tofarvede frømøl især tørvarer

Hvis du finder tegn på møl i dine tørre fødevarer, er det sandsynligvis tofarvede frømøl

Bekæmpelse: For at bekæmpe tofarvede frømøl skal man gøre tre ting; 1) inspicere alle fødevarer, 2) kassere alle angrebne fødevarer, 3) rengøre alle køkkenskabe og 4) forebygge fremtidige angreb ved at opbevare alle tørvarer i lufttætte beholdere. En mere udførlig instruktion findes via linket nedenfor.

Læs mere om tofarvede frømøl her.

 

Frømøl

Føde: Frømøllenes larver har det største fødespektrum af alle de mølarter, der normalt forekommer i hjemmet. De kan leve af organiske materialer, plantematerialer og visse animalske materialer. I hjemmet opfattes frømøl dog ofte som tøjmøl, da de her typisk angriber tekstiler.

Tegn: Hvis frømøl har angrebet tekstiler, viser det sig normalt ved huller i tøjet som evt. også ledsages af larvernes spind og ekskrementer. Hvis de forekommer i fødevarer, er det de samme tegn på ved de tofarvede frømøl (se ovenfor).

Frømøl kan leve af mange fødeemner i hjemmet

Frømøl kan ernære sig af mange fødeemner, men i hjemmet angriber de især tekstiler

Bekæmpelse: Når frømøl forekommer i hjemmet, kan de meget vel stamme fra en fuglerede i nærheden af boligen. I nogle tilfælde kan det også være et insektbo. Derfor er det vigtigt, at man inspicerer omgivelserne, hvis man er angrebet af frømøl. Resten af bekæmpelsen forløber stort set på samme måde, som hvis man har klædemøl/pelsmøl eller tofarvede frømøl (alt afhængigt af om det er tekstiler eller fødevarer, der er angrebet). En mere detaljeret instruktion i bekæmpelse af frømøl kan findes via linket nedenfor.

Læs mere om frømøl her.

 

Møl i skabet

Man opdeler ofte møl i to grupper, som også lever to forskellige steder:

  • Tøjmøl: Tøjmøl lever ofte i tøjskabe, tøjskuffer, kældre, loftsrum og andre uforstyrrede steder, hvor der er hengemte organiske tekstiler. Hvis du har fundet et eller flere møl i et klædeskab, er der næsten altid tale om klædemøl eller pelsmøl.
  • Fødevaremøl: I private husholdninger lever fødevaremøl især af de tørre fødevarer, der findes i f.eks. køkkenskabe. Møllene foretrækker fødevarer i skabe fremfor på hylder, da de er mere indelukkede, mørke og uforstyrrede. De fleste mennesker har desuden ofte fødevarer stående i deres skabe i flere måneder eller år, hvilket passer fint til møllenes formering. Hvis du finder møl i køkkenskabet, er der sandsynligvis tale om tofarvede frømøl eller frømøl.

 

Møl i huset

Det bør i nævnes, at nogle mølarter (især frømøl) generelt forekommer oftere i huse end i lejligheder. Dette gælder især hvis huset er med have eller ligger i naturen, fordi der på disse steder oftere er fuglereder, insektbo, ådsler, døde insekter o.lign., som kan være trivselssteder for møl.

Gamle huse er normalt også mere udsatte for mølangreb, fordi der er flere revner, sprækker, huller o.lign., hvilket møllene foretrækker. Når først møllene har etableret sig i huset, kan de blive et omfattende problem.

 

Andre arter i hjemmet

Hvis du har opdaget møl i hjemmet og du ikke mener, at det er nogle af ovenstående arter, kan med fordel se vores udvidede oversigt med 12 mølarter her.

Du kan også bruge skemaet på vores temaforside om møl til at sammenligne de forskellige arter.